Weet je nog toen….voor de OdP

  -   Nieuws
oude Op de Proppen

Dit keer eens geen anekdote van Theo Heesen, maar een overzicht van de informatie van uit HRC aan haar leden en sponsoren door de jaren heen.

Zo bestond er al sinds 1946 een maandblad van de Haagsche rugby Club, MARK geheten. Daarin werd vermeld wie er in het bestuur zaten, wie er geboren waren en welke nieuwe leden er werden verwelkomd. Ook de verslagen van de Algemene Ledenvergadering werden vermeld. Verder stonden er al advertenties in en niet te vergeten: de wedstrijdverslagen. Opvallen waren ook de zogenoemde trainingslijsten, waarop werd vermeld wie hoeveel keer op de training was geweest. In het eerste begin werd daar zelfs de opstelling uit afgeleid: niet vaak op de training geweest, niet opgesteld.

Een opmerking daarbij:

Naar mij van de zijde van het wedstrijdsecretariaat werd medegedeeld, kunnen de met een kleine letter getikte lieden hun biezen wel pakken, mogen de met een hoofdletter getikte figuren nog even blijven en worden voor de volgende wedstrijd alleen de onderstreepte spelers opgesteld.

Het blad werd rond 1960 door de secretaris, Herman Bröcker gemaakt. Herman tikte de copy op stencilvellen en daarna werd het in zijn huis aan de Winkelstede gedraaid. De pagina’s werden vervolgens dan in de kelder bij Jus van Doorn ‘uitgelopen’ en verzendklaar gemaakt.

Over de advertenties is nog wel iets leuks te vertellen. Speler Jan Schaap had een advertentie: Voor al uw BEHANGWERK, met vermelding van telefoonnummer. Waarschijnlijk wist hij bij het opmaken van de advertentie zijn huisnummer niet meer, wat hij schrijft: De Sillestraat, naast Robbie. Dat was teamgenoot Robbie Heckmann die naast hem woonde.

In 1983 werd de redactie van de MARK alsvolgt bemenst: tekeningen; Dennis Mollee, schrijfmachinist: Grady Schröder en stencillateurs: Nolten family.

Nadien kwam in drukvorm twee maal per week Op de Proppen uit. Ook daarin allerlei mededelingen, uitslagen, programma’s en een overzicht van de keuken & bardiensten.

Tijdens de Haagsche Rugby Dagen in 2005 werd er eenmalig een verslag uitgebracht, dat vrijdag-, zaterdag- en zondag verscheen. In de avonduren gemaakt, met foto’s en in de vroege morgen gekopieerd in het bedrijf van de toenmalige voorzitter, John de Vries.

Daarnaast verscheen er regelmatig een HRC nieuwsbrief voor sponsors en relaties van de Haagsche Rugby Club.

En als klap op de vuurpijl komt er in 2005 het eerste Haagsche Rugby Club Magazine uit. Een glossy magazine, dat vier keer per jaar uitkwam. Als vrij snel werd de naam gewijzigd in Nederlands Rugby Magazine, zodat het hele land bediend kon worden. Zeven jaar heeft het magazine bestaan, door de financiële crisis moest het blad ophouden te bestaan.

Deel dit artikel:    
 
 
© 2024 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement