Weet je nog toen….Varia

  -   Nieuws
HRC is een club met een rijke historie, Theo Heesen helpt ons dat herinneren

Dat Theo Heesen het wandelende archief van HRC is zal iedereen inmiddels wel duidelijk zijn. Dat hij daar altijd enthasiast en heel leuk over kan vertellen en schrijven veronderstellen we ook bekend. Deze week verrast hij ons met zo maar een greep uit de oude publicaties uit het archief van HRC.

Bijvoorbeeld 1981

  • Heren senioren; de theedoeken in de keuken zijn NIET bestemd voor het afdrogen van uw lichamen…….. afblijven dus s.v.p.
  • “De SAUNA wordt pas na 1 oktober a.s. in gebruik genomen, aldus is op de algemene ledenvergadering besloten.”
  • DASH zeeppoeder gaat de sport een geldelijke injectie geven. Op elk 2 kg koffertje zit een lipje dat twee piek opbrengt voor je club. Zie aan die lipjes te komen en spaar ze voor de Haagsche Rugby Club!!
  • KRANTEN inzameling is stopgezet omdat de opbrengst nihil is.”

En wat te denken van het nieuws uit 1965? De Haagsche Rugby Club werd op 20 oktober 1965 koninklijk goedgekeurd en erkend!

goedkeuring HRC door Koningin Juliana

Dan nog iets anders (1978):

De gemeente Den Haag kende sinds 1978 een Haagse Raad voor Sport en Recreatie. Vertegenwoordigers van in de gemeente Den Haag beoefende takken van sport, werden hierin aangewezen door de betreffende plaatselijke c.q. regionale geledingen van de desbetreffende sportbonden.

Zo werd op 26 januari 1982 Robbie Heckmann op voordracht van de Nederlandse Rugby Bond (her)benoemd tot plaatsvervangend lid van de Haagse Raad voor Sport en Recreatie. Als lid zat Dirk Dorst al in de Raad.

De Raad bestond uit 55 leden. Naast de sportbonden als rugby, voetbal, atletiek, judo waren ook de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en de Haagse Bond van Volkstuinders Verenigingen vertegenwoordigd. Een bont gezelschap.

Deel dit artikel:    
 
 
© 2024 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement