Weet je nog toen….HRC werd opgericht

  -   Nieuws
bericht oprichting of inschrijving HRC bij de bond
HRC is een club met een rijke historie, Theo Heesen helpt ons dat herinneren

Deze week vertelt Theo Heesen ons wanneer is de Haagsche Rugby Club nu eigenlijk werd opgericht, althans wat hij in dat verband heeft kunnen reconstrueren….

Wie het ooit heeft verzonnen is niet bekend, vast staat echter, dat sinds jaar en dag in geschriften en clubblaadjes de oprichtingsdatum 11 november 1932 wordt vermeld. Zo schreef Rob van Tour in het 30-jarig jubileumboek.

Bij zijn bezoeken aan oud-leden was er overigens overal wel enig wantrouwen ten opzichte van deze datum. Van Tour: “de heer A. van Waart wist het mij echter precies te vertellen. In 1932 was de heer Van Waart 3e-jaars student aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Den Haag, alwaar zijn vader theorie doceerde. Er werd wel rugby gespeeld, maar een club was er (nog) niet. Een aantal studenten spreken vervolgens met Van Waart over de vorming van een rugbyteam. In november 1932 werd de Haagsche Rugby Club geboren. In het begin speelden ze onder de naam ‘The Tackles’. Er werd gespeeld op het terrein van de Academie aan de Laan van Poot.”

Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum gaf HRC eind 1963 een feest in Houtrust. Daarbij waren allerlei hoge ambtenaren van de gemeente Den Haag uitgenodigd. Eén van hen, wethouder Vrolijk (sportzaken) attendeerde de rugbyers dat het 30-jarig jubileum leuk bedacht was, maar dat HRC blijkens de stukken al 31 jaar bestond. Jus van Doorn: “Het is mij nooit duidelijk geworden of de heer Vrolijk gelijk had en zo ja, waar hij deze wijsheid vandaan had”. Maar één ding is zeker, HRC heeft nog vrij lang vol gehouden het niet met de heer Vrolijk eens te zijn. Van Doorn:Vanaf de nog in mijn bezit zijnde eerste HRC koerier van juni 1962 tot en met het officiële briefpapier van 1967 houdt HRC vol in 1933 opgericht te zijn”.

Het programma van het 30 (eigenlijk dus 31) jarig bestaan in 1963

In de analen van de Nederlandse Rugby Bond staat vermeld, dat HRC, in het begin ‘The Tackles’, vroegen om toelating tot de bondsorganisatie, die door de algemene ledenvergadering in maart 1933 wordt verleend. Vandaar waarschijnlijk het misverstand rond de (onjuiste) latere oprichtingsdatum.

Ook een aankondiging in Dagblad Het Vaderland van 29 september 1933 (hieronder afgebeeld), maakt het nog verwarrender.  

Maar Van Waart was bij de oprichting (misschien niet officieel) aanwezig. Dus we mogen aannemen dat HRC is opgericht in 1932!

For the record hierboven ook nog de publicatie in Het Vaderland van 15 september 1934 met betrekking tot de naamswijziging van The Tackels naar HRC.

Deel dit artikel:    
 
 
© 2024 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement