Bouwcontract getekend, we gaan beginnen!

  -   Nieuws

Op woensdag 20 december is het bouwcontract, onder toeziend oog van de bouwcommissie en architect Michiel Magis, getekend door voorzitter Roderik Bolle, bestuurslid facilitair Floris van de Velde en Evert van Asselt, directeur van de aannemer, ATB Leerdam.

‘It giet oan’ vanaf maandag 12 februari!
Via de site, komende nieuwsbrieven en facebook zullen we een ieder op de hoogte houden van de planning van de komende weken zodat een ieder weet welk deel van ons terrein plots werkterrein is geworden en dus niet meer toegankelijk is.

Er zal worden begonnen met de aanbouw aan de kopse kant aan de zijde van de N14. Dus vooralsnog zal de overlast beperkt zijn. Maar snel zullen we merken dat er flink gebouwd gaat worden.

Volgens planning is ons clubhuis in december 2018 klaar.

Het bestuur dankt namens de leden een ieder die zich ingezet heeft voor het voortraject van ons enorme bouwtraject!

Deel dit artikel:    
 
 
© 2021 Haagsche Rugby Club