Wat is er besproken tijdens de ALV?

  -   Nieuws
ALV-HRC

Aan de bar, de nog enige toegankelijke plaats binnen ons clubhuis, vond gisteravond 13 december, de laatste ALV van dit jaar plaats. Met de ruim 25 aanwezige leden nam het bestuur onder de bezielende leiding van voorzitter Roderik Bolle de laatste stand van zaken door.

Tijdens deze korte vergaderingen passeerden de volgende onderwerpen de revue:

 • Het clubhuis zal officieel worden geopend tijdens de Haagsche Rugby Dagen. Dit festijn zal plaatsvinden in het laatste weekend van augustus (30, 31 augustus en 1 september).
 • HRC is een rookvrije vereniging. De bijbehorende bordjes zijn opgehangen bij de toegangspoort en bij de velden. De leden worden opgeroepen ook anderen erop te wijzen indien er toch gerookt wordt “binnen de hekken”.
 • Expliciet aandacht wordt gevraagd voor het vrijwilligersschap binnen HRC. Zien wat je kan doen? Voor de communicatie- en sponsorcommissie zoeken we met spoed vrijwilligers!
  De aankomende algemene ledenvergadering die zal plaatsvinden op 6 juni 2019 worden drie bestuursfuncties vacant. Het betreft de volgende bestuursposten: voorzitterschap, facilitaire zaken en jeugd (CJC). Daarnaast wordt naarstig gezocht naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor de sponsorcommissie en de communicatiecommissie. Interesse of meer informatie over de functie? Neem contact op met de huidige bestuurder (zie bestuur HRC)
 • De nieuwjaarsreceptie van HRC zal plaatsvinden op 19 of 26 januari 2019 afhankelijk op welke dag HRC 1 haar eerste thuiswedstrijd zal spelen.
 • Ten aanzien van de bouw is de bouwcommissie positief gestemd. Moment van opleveren komt steeds dichterbij. Volgens planning zou eind januari het clubhuis (casco) worden opgeleverd. Vervolgens start dan de afbouw en zijn wij als leden aan zet. Prognose is dat het clubhuis april, eind mei dan volledig klaar zal zijn.
 • Ten aanzien van de financiën merkt de penningmeester op dat het, in verband met de bouwgerelateerde btw kwestie, op dit moment nog niet mogelijk is een jaarrekening te presenteren die volledig is.
 • Geheel in lijn met de gedachte dat geld dat je niet hebt, ook niet uitgegeven kan worden aan de bouw, roept de penningmeester eenieder op die dat nog niet heeft gedaan, zijn contributiefactuur te betalen. Met een beroep op de eigen verantwoordelijkheid wordt een ieder opgeroepen, die nog een factuur heeft ontvangen, zich te melden bij de penningmeester.
 • De contributie is daarnaast met de inflatie verhoogd met 2%. Hoogstwaarschijnlijk zal op de agenda van de volgende ALV het besluit worden geagendeerd om de contributie te verhogen. De penningmeester nodigt eenieder uit om bij die ALV in juni aanwezig te zijn waar de verhoging nader wordt gemotiveerd.
 • Met de senioren gaat het goed. HRC 1 staat momenteel vijfde en de positieve sfeer zit er bij de heren goed in. HRC 2 staat op twee punten achterstand op de nummer 1 en HRC 3 heeft zijn zinnen gezet op het tweede deel van het seizoen. De dames zijn vorige jaar kampioen geworden en werken hard in de eerste klasse met 1 gewonnen wedstrijd.
 • Tijdens de WVTB(ar)K ontstaat een levendige discussie over de uitbesteding van de catering. Dat de catering gaat worden uitbesteed staat vast aangezien HRC werkt aan een toekomst bestendige club dat voor een groot aantal leden horeca wil bieden waarbij continuïteit zo goed als mogelijk gewaarborgd is. Over de inkleding hiervan en over degene die HRC op het oog heeft om te gaan uitbaten, zijn de leden kritisch gestemd. Het bestuur neemt de kritische noot mee in de contractvorming.

Voor een uitgebreider relaas over hetgeen tijdens de ALV is besproken, verwijs ik u naar de notulen die u ontvangt bij de uitnodiging voor de volgende vergadering.

Deel dit artikel:    
 
 
© 2022 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement