Wat is er besproken tijdens de ALV 7 juni jl.

  -   Nieuws
ALV-HRC

Donderdag 7 juni 2018 vond de laatste Algemene Ledenvergadering van dit seizoen plaats. Met ruim 50 leden besprak het bestuur onder bezielende leiding van voorzitter Roderik Q. Bolle de laatste stand van zaken.

Aan de orde kwamen oa de bouw van nieuwe clubhuis, het bijbehorende rookbeleid, de nieuwe privacy wetgeving en de impact die dit zal hebben voor de leden alsmede de benoeming van de commissie van beroep. De commissie van beroep bestaat vanaf nu uit: Ralph Simonis (erelid), Tjeerd Huisman en Chris de Wal.

Afscheid werd er genomen van vice-voorziter Peter Arensman. Hij heeft voor de club veel betekend met name voor de financiering van het clubhuis, het regelen van de bijbehorende subsidies en het realiseren van het kunstgrasveld. Peter zal verbonden blijven aan HRC door het verder uitbouwen van de maatschappelijke functie van HRC.

Na het aftreden van Peter trad Marjolein Zanen toe als bestuurslid GTBM. Hiermee zijn de verschillende leeftijdscategorieen (GTBM, CJC en senioren) ook geborgd in het bestuur. Tot slot werd Stephan Rommelse herbenoemd in zijn functie als penningmeester hierdoor kan de club de komende drie jaar wederom een beroep doen op zijn financiële geweten.

Momenteel wordt er met een viertal partijen gesproken om in ons nieuwe clubhuis een sport-BSO te starten. Ook zal er huiswerkbegeleiding worden aangeboden. Tevens wordt er met een aantal gegadigden gesproken die de pacht van onze bar en keuken op zich wil nemen. Als laatste zal de begane grond omgetoverd worden tot een professionele fitness en fysio praktijk. De gedachte is dat alle partijen zullen bijdragen aan ons clubleven. Kinderen van HRC kunnen (met korting) gebruik maken van de BSO en huiswerkbegeleiding, iets gezonds eten voordat ze naar de training gaan en na afloop van de training gezamenlijk (met hun ouders) blijven eten. Ook kunnen leden gebruik maken van de fitness en ouders van leden tegen gereduceerd tarief fitnessen, bijvoorbeeld tijdens de training van hun kids. Waarna natuurlijk ook een goede gezonde maaltijd kan worden gegeten.

Belangrijk punt op de agenda was de presentatie van het concept Fundamenteel Plan van de technische commissie. Het plan kan gezien worden als een routemap om HRC weer terug te brengen naar de top en beschrijft wat daarvoor nodig is op rugby technisch vlak zowel voor de jeugd als de senioren. De nieuwe hoofdcoach van HRC 1 zal dit plan verder vormgeven en definitief maken voor de komende seizoenen.

Niet geheel onbelangrijk is dat de Algemene Ledenvergadering goedkeuring heeft gegeven op de jaarrekening voor het seizoen 2016/2017 en hiervoor het bestuur decharge heeft verleend.

Deel dit artikel:    
 
 
© 2022 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement