Vrijwilligers gezocht! SponsorCie en CommunicatieCie

  -   Benjamins

HRC is een prachtige club met 86 jaar geschiedenis en een track record waar we trots op zijn. In al onze plannen en acties doen we er alles aan om deze kwaliteit en de HRC “legacy” vast te houden.

Gegeven onze stevige groei betekent dit dat we altijd (!) plaats hebben voor topvrijwilligers die hierbij helpen. We zien overigens dat dit heel erg vaak prima kan met mensen die zelf geen rugby ervaring hebben. Ook in het huidige bestuur zitten een aantal mensen die zelf nooit rugby gespeeld hebben en toch bijzonder goed werk doen voor de club!

Heel concreet zoeken we nu naar mensen voor:

 • Sponsorcommissie (2 mensen)
 • Communicatiecommissie (3 mensen)

 

Sponsorcommissie

achtergrond
HRC mag zich gelukkig prijzen met vele bedrijven die al jaren HRC sponsoren. Zo is daar bijvoorbeeld Zandvliet die inmiddels al meer dan 20 jaar HRC steunt in haar ambities. Niet alleen zijn we heel blij met de financiële steun die daar uit voortkomt maar ook met de relatie met de sponsoren  en de mensen daarachter zelf. Dat zijn vrijwel altijd lange termijn relaties gekoppeld aan respect en vriendschap. Geheel in lijn met de rugby cultuur.

De commissie heeft de afgelopen jaren veel stappen gezet om meer terug te kunnen geven aan sponsoren. “Voor wat hoort wat” immers en dat helpt ook om nieuwe sponsoren te werven. De voorzitter van de sponsorsommissie maakt onderdeel uit van het HRC bestuur waardoor de lijnen kort zijn en we snel kunnen handelen.

Er is nu een uitstekende basis en een goed verhaal richting bestaande en ook nieuwe sponsoren. In de sponsorcommissie is nu ruimte om de basis verder uit te gaan nutten richting met name nieuwe sponsoren. Partijen die we nog niet kennen verbinden aan onze mooie club!

gevraagd
2 vrijwilligers (M/V) die het leuk vinden om HRC verder te promoten en nieuwe sponsoren te werven dan wel nieuwe bronnen van inkomsten te gaan genereren. Liefst dus wat extroverte personen. Handig is als je Marketing / Sales ervaring en of affiniteit hebt door je huidige werk.

We komen graag in aanraking met mensen met dit profiel. Eigen rugby ervaring is niet van belang, dus ouders van jeugdspelers die zelf nooit gespeeld hebben zijn meer dan welkom!

interesse? vragen?
Neem contact op met Hein Brat (voorzitter sponsorcommissie).

 

Communicatiecommissie

achtergrond
Als HRC hebben we de afgelopen jaren een goede basis gelegd voor een tijdige en volledige communicatie met onze leden en andere geïnteresseerden. Soms geïnitieerd vanuit de Sponsorcommissie omdat daar de directe behoefte ontstond om goed en professioneel te kunnen communiceren, soms vanuit Facilitair omdat communicatie (website / nieuwsbrief) in die portefeuille zit.

Inmiddels hebben we de volgende zaken geregeld binnen HRC om hier invulling aan te geven

 1. HRC website professioneel gehost en met WordPress als basis. Pagina’s kunnen eenvoudig toegewezen worden aan teams voor onderhoud
 2. De wekelijkse nieuwsbrief Op de Proppen.
 3. @haagscherugbyclub.nl mailadressen voor continuïteit en professionaliteit naar de buitenwereld. Is ook bijzonder handig bij onverdracht van HRC functies
 4. Breedband internet met krachtige WIFI (gratis voor leden en bezoekers) .
 5. Livestream in ultra HD format (top kwaliteit) die daarbij gebruik kan maken van de uplink van ons eigen internet
 6. Diverse Facebook sites met beheerders toegewezen
 7. Linkedin pagina’s met beheerders toegewezen
 8. eRugby met name voor secretaris maar is ook belangrijk communicatiemiddel waarbij HRC een voorbeeldfunctie neemt binnen Rugby Nederland
 9. Breedband netwerk binnen HRC gebouw inclusief digitale schermen (op dit moment 4!) Deze kunnen onafhankelijk (en op afstand) worden aangestuurd voor boodschappen aan leden en bezoekers
 10. Diverse fraaie Apps (Teamstuff), Whatsapp-groepen en andere initiatieven van teams en teammanagers om goed onderling met elkaar te kunnen communiceren
 11. Er is ook een virtuele ICT beheer groep met onze sponsor Vicomputer/WCCS (zie borden langs de lijn) waardoor we snel zaken kunnen oplossen of oppakken op ICT gebied.

gevraagd
De basis voor communicatie is gelegd, nu moeten we verder bouwen. Gegeven de volwassenheid van de communicatiemiddelen is de tijd rijp om dit nu door andere mensen te laten doen.

Wat moet je kunnen? Een beetje ervaren met Social Media, maar wie is dat tegenwoordig niet? Ervaring met website CMS (WordPress) of nieuwsbrief (Mailchimp) is handig, maar niet noodzakelijk! Het is zo simpel, dat kan je binnen 5 minuten!

We willen graag 3 of 4 vrijwilligers (M/V) die met bovenstaande middelen aan de slag gaan om het verder uit te bouwen en meer content te gaan delen, zowel intern als extern. Uiteraard zal de bestaande ondersteuning niet gelijk wegvallen dus er is ruimte en tijd om hier in te groeien.

Eigen rugby ervaring is niet van belang, dus ouders van jeugdspelers die zelf nooit gespeeld hebben zijn meer dan welkom!

interesse? vragen?
Neem contact op met Floris van de Velde (bestuurslid facilitaire zaken).

 

Deel dit artikel:    
 
 
© 2023 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement