ALV – 1 juli

  -   Nieuws
ALV-HRC

Beste HRC’er,

Het is mij een eer en genoegen u namens het bestuur uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering van de Haagsche Rugby Club. Deze zal plaatsvinden op woensdag 1 juli om 20:00 uur in het clubhuis van HRC. Per mail zijn u de bijlagen (concept notulen van de voorgaande ALV van 10 december als ook de financiële verslaggeving) gestuurd. Mocht u deze niet ontvangen hebben, dan kunt u bij mij via mail, deze alsnog opvragen.

De agenda voor de ALV is als volgt:

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen voorgaande ALV 10 decemder 2019 jl.
 4. Oplevering clubhuis/verslag bouwcommissie
 5. Benoeming nieuwe bestuursleden
 6. Situatie rondom Q en horeca
 7. Financiële verslaglegging seizoen 2018/2019
 8. Kascommissie zegt iets over de cijfers
 9. Verzoek om decharge seizoen 2018/2019
 10. Evaluatie seizoen 19/20
 11. Eenmalige contributieverhoging €50
 12. Toonaangevend HRC
 13. Korte toelichting stand obligaties
 14. WVTTK

Met Ovale groet,

Mark van der Laan,
Secretaris ad interim

Deel dit artikel:    
Duurzaam Clubhuis

Ons clubhuis

Het clubhuis heeft een duurzame karakter. Op het dak liggen 234 zonnepanelen en de warmte binnen wordt geleverd via panelen aan het plafond die stralingswarmte afgeven.

Lees meer
 
 
© 2022 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement