ALV – 1 juli

  -   Nieuws
ALV-HRC

Beste HRC’er,

Het is mij een eer en genoegen u namens het bestuur uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering van de Haagsche Rugby Club. Deze zal plaatsvinden op woensdag 1 juli om 20:00 uur in het clubhuis van HRC. Per mail zijn u de bijlagen (concept notulen van de voorgaande ALV van 10 december als ook de financiële verslaggeving) gestuurd. Mocht u deze niet ontvangen hebben, dan kunt u bij mij via mail, deze alsnog opvragen.

De agenda voor de ALV is als volgt:

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen voorgaande ALV 10 decemder 2019 jl.
 4. Oplevering clubhuis/verslag bouwcommissie
 5. Benoeming nieuwe bestuursleden
 6. Situatie rondom Q en horeca
 7. Financiële verslaglegging seizoen 2018/2019
 8. Kascommissie zegt iets over de cijfers
 9. Verzoek om decharge seizoen 2018/2019
 10. Evaluatie seizoen 19/20
 11. Eenmalige contributieverhoging €50
 12. Toonaangevend HRC
 13. Korte toelichting stand obligaties
 14. WVTTK

Met Ovale groet,

Mark van der Laan,
Secretaris ad interim

Deel dit artikel:    
 
 
© 2023 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement