Van de bestuurstafel

  -   Nieuws
van de bestuurstafel
Onze voorzitter over een onderwerp dat hem na aan het hart ligt: de rugby cultuur

Eens in de zoveel tijd zal het bestuur een stukje schrijven in Op De Proppen over wat we belangrijk vinden en waar we mee bezig zijn. Mijn kick-off gaat over een nogal wollig begrip wat juist de basis is van onze mooie rugby sport: cultuur.

We praten allemaal over hoe belangrijk cultuur is binnen HRC en onze sport, maar acteren we er allemaal naar? Als we een goede cultuur hebben binnen onze club zijn we toonaangevend, als we het niet goed doen kan het veel kapot maken… Gelukkig gaat er heel veel goed, maar er blijft ruimte voor verbetering.

Wat ik o.a. versta onder zaken die met cultuur te maken hebben?

• Dat alle HRC leden elkaar kunnen aanspreken op gedrag

• Dat we altijd respect hebben en tonen voor elkaar, de tegenstander, de scheidsrechter, de mensen achter de bar, etc.

• Dat we de normen & waarden van (World) Rugby naleven: discipline, respect, integriteit, passie en solidariteit.

• De twee spreuken die bij binnenkomst van ons clubhuis op de muur staan te lezen – ’no one is bigger than the team’ & ‘no dickheads’ – vatten meerdere zaken wat mij betreft goed samen.

Maar nog steeds is het allemaal best abstract. We willen en zullen het spoedig concreter gaan maken door ons huishoudelijk reglement & aanverwante stukken onder te loep te nemen en te verversen.

Als bestuur hebben we het voorrecht om ondersteund te worden door verschillende comm. ik vind het geweldig om bekwame mensen in ‘mijn team’ te hebben die helpen die cultuur binnen HRC te bewaken: Saskia Wesselius (vertrouwenspersoon), Ralph Simonis & team (tucht commissie) en Camille Michel & team (commissie van beroep).

Alleen worden deze mensen vaak pas reactief betrokken en missen we structurele  pro-actieve aandacht voor de rugby-cultuur. Onlangs heb ik Kour van der Laan gevraagd om het team te komen versterken en het pro-actieve aspect van cultuur & welzijn (weer) op te pakken. Kour zal zich op korte termijn zelf verder introduceren.

Mochten er cultuur gerelateerde zalen zijn die beter kunnen binnen HRC en waar je aan kan/wil bijdragen, dan hoor ik dat graag!

Met vriendelijke en Ovale groet,

Tis.

Deel dit artikel:    
 
 
© 2024 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement