Vacature Bestuurslid Jeugd

  -   Benjamins
rugby jeugd op de Haagsche Rugby Club
Een van de dankbaarste en meest noodzakelijke taken binnen een club met zoveel jeugd

Het Bestuurslid Jeugd is verantwoordelijk voor de organisatie van de gehele jeugd HRC; van de Garnalen tot en met de Colts. Hij/zij organiseert (op een ‘sociaal veilige’ manier) dat onze jeugd met veel plezier en op het eigen hoogste niveau van ieder lid, de mooie rugby sport kan uitoefenen.

De uitgangspunten van het jeugdbeleid van HRC zijn vastgelegd in het HRC strategisch beleidsplan.

Het Bestuurslid Jeugd is tevens Jeugdvoorzitter. Hij/zij geeft leiding aan de hele jeugdorganisatie; de wedstrijdsecretarissen GTBM en CJC, onze Team Managers, een aantal commissies, de vertrouwenspersoon, etc.).

TAKENPAKKET
Meer specifiek zijn de hoofdtaken van het bestuurslid jeugd/ de jeugdvoorzitter:

 • het mede bepalen van het verenigingsbeleid ten aanzien van de jeugd en het toezien op de uitvoering en evaluatie daarvan;
 • oog hebben voor de toekomst van de jeugdafdeling van HRC;
 • het in- en extern vertegenwoordigen van HRC aangaande jeugdzaken;
 • het mee opstellen van een jeugdbeleidsplan en –jaarplan en er voor zorgen dat dit aansluit op de overige plannen op HRC;
 • de vertegenwoordiging van de jeugdafdeling in het verenigingsbestuur (incl. het verzorgen van de (terug)koppeling van bestuur naar de jeugdafdelingen);
 • het faciliteren van goede communicatie tussen het verenigingsbestuur en de diverse jeugdvertegenwoordigers;
 • het samen met de penningmeester jeugd bewaken van het budget van de jeugdafdeling;
 • het voorzitten van jeugdbestuursvergaderingen en het samen met de team managers opstellen van de agenda daarvoor;
 • het verdelen van nieuwe of buiten het standaard takenpakket vallende werkzaamheden over de team managers en het toezien op de uitvoering daarvan;
 • binnen de vereniging ‘vraagbaak’ zijn voor jeugdaangelegenheden en een luisterend oor hebben voor hetgeen er binnen de jeugd speelt;
 • het bewaken van de goede afhandeling van klachten, op- en aanmerkingen over jeugdaangelegenheden;
 • het communiceren en promoten van jeugdactiviteiten, cursussen en thema-avonden binnen de vereniging.

PROFIEL
In verband met het bovenstaande takenpakket heeft de Voorzitter Jeugd/ons Jeugd Bestuurslid idealiter het volgende profiel:

 • verbindend, communicatief sterk en kordaat in beslissingen;
 • in staat om mee te bouwen aan een ‘vrijwillige, maar niet vrijblijvende’ organisatie met een duidelijke structuur van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • (bestuurlijk) sensitief en goed in woord en geschrift;
 • loopt niet weg voor passend optreden in geval van ongewenst of ongepast gedrag van jeugdleden, ouders of vrijwilligers;
 • een enthousiast gezicht naar buiten dat onze mooie club vertegenwoordigt.

SOLLICITATIE
Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd hun sollicitatie, zo spoedig mogelijk en uiterlijk 20 oktober 2023, per e-mail toe te sturen aan de voorzitter van de Haagse Rugby Club: Sebastiaan ten Hagen (voorzitter@haagscherugbyclub.nl). Wij hopen spoedig in gesprek te kunnen gaan met een aantal geselecteerde kandidaten.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij het huidige Bestuurslid Jeugd Boudewijn Hoogenraad (voorzitterjeugd@haagscherugbyclub).

Deel dit artikel:    
 
 
© 2024 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement