Update Corona – 22 april

  -   Nieuws

Dinsdag 21 april heeft de overheid de eerder genomen maatregelen rondom de coronapandemie verlengd. Wel is er een aantal aanpassingen gemaakt waardoor het mogelijk is om trainingen bij de jeugd op te starten. De verlenging van de maatregelen heeft tegelijkertijd ook een impact op de voorbereidingen voor het seizoen 2020-2021.

Rugby Nederland geeft op haar website een toelichting hoe clubs hier mee om moeten gaan. Hierbij een samenvatting toegespitst op HRC.

HERVATTING TRAININGEN

Onder het nieuwe regime is het mogelijk om trainingen bij de jeugd weer op starten. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdscategorieën:

Jeugd tot 12 jaar (GGTBM):

 • Kinderen tot 12 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten. Dit geldt voor Garnalen, Guppen, Turven, Benjamins en Mini’s.
 • Mini’s van 12 jaar mogen meetrainen met hun eigen team.
 • Er zijn voor deze kinderen geen beperkingen rondom contact en minimale afstand.
 • Voorlopig blijft het bij trainen en onderlinge potjes, maar geen officiële wedstrijden – want die leiden tot reizen en meer contacten.
 • Als we de trainingen zullen hervatten zal dit niet op de bekende manier gaan.
  • Ouders zijn niet welkom langs de lijn, er zullen dus richtlijnen hiervoor ingesteld gaan worden.
  • Omdat velden 1 & 3 inmiddels in onderhoud zijn, is het onmogelijk om op maandag en woensdag tussen 18:00 en 19:30 ongeveer 300 TBM’ers op ons kunstgrasveld te laten trainen. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden waarbij HDM uiterlijk begin volgende week laat weten of en hoe we eventueel gebruik kunnen maken van hun ‘veld 7’ waarop we het afgelopen seizoen ook al op getraind hebben.
  • Clubhuis is gesloten. Niet alleen is de horeca dicht, er kan ook niet verpoosd worden. Er kan dan ook niet omgekleed en of gedoucht worden na afloop van de training.

Jongeren vanaf 12 tot en met 18 jaar (CJC):

 • Jongeren van 12 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten. Dit geldt voor Cubs, Junioren en Colts.
 • Colts van 18 jaar mogen meetrainen met hun eigen team.
 • Voor deze groep gelden strikte beperkingen voor de trainingen. Er is geen contact toegestaan en er moet een minimale afstand gehouden worden van 1,5 meter. Een mooie uitdaging, want hoe doe je een tackle oefening op 1,5 meter 😉
 • Als we de trainingen zullen hervatten zal dit niet op de bekende manier gaan.
  • Ouders zijn niet welkom langs de lijn. Als de CJC jeugd gebracht wordt, dan dient hij / zij voor de deur afgezet te worden. Laat jouw zoon / dochter dan ook zo veel als mogelijk met de fiets gaan.
  • Omdat velden 1 & 3 inmiddels in onderhoud zijn, is het onmogelijk om op dinsdag en donderdag tussen 18:00 en 19:30 zo’n 200 CJC’ers op ons kunstgrasveld te laten trainen. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden waarbij HDM uiterlijk begin volgende week laat weten of en hoe we eventueel gebruik kunnen maken van hun ‘veld 7’ waarop we het afgelopen seizoen ook al op getraind hebben.
  • Clubhuis is gesloten. Niet alleen is de horeca dicht, er kan ook niet verpoosd worden. Er kan dan ook niet omgekleed en of gedoucht worden na afloop van de training.

Senioren 

 • Er verandert vooralsnog niets. Er kan dus niet getraind worden.

Algemene maatregelen voor alle leeftijdscategorieën:

 • De regie ligt bij de gemeente. Dit betekent dus dat de gemeente Den Haag aan zal geven wanneer sportcomplexen weer open kunnen gaan zodat jeugdtrainingen weer hervat kunnen worden. Per accommodatie / sportclub wordt dit bepaald en is afhankelijk van de protocollen die de nationale sportbonden, in ons geval Rugby Nederland (zie hierboven), hebben opgesteld en de invulling die wij als HRC hier aan geven. Het bestuur heeft inmiddels contact met de gemeente hierover. Direct wanneer de gemeente bevestigt dat o.b.v deze plannen ons sportcomplex weer open kan voor jeugdtrainingen, zal HRC een ieder informeren hoe en wanneer deze hervat zullen worden. Het is dus nu nog niet bekend of dit al per 29 april kan! Tot die tijd zijn er sowieso géén trainingen.
 • Overige maatregelen blijven van kracht. Dit betekent onder andere dat bijvoorbeeld het afstand houden tussen ouders en begeleiders, het gesloten blijven van clubhuizen (dus niet alleen horeca, het hele clubhuis is NIET toegangkelijk), van kracht blijven.
 • En, zoals Premier Rutte expliciet vermeldde: “Geen ouders langs de lijn, thuis douchen en verder je gezond verstand gebruiken.”

EVENEMENTEN EN VOORBEREIDINGEN COMPETITIE 2020-2021

De overheid heeft de maatregelen rondom de organisatie van evenementen met een vergunnings- of meldplicht verlengd tot 1 september. Dit betekent dat het in ieder geval niet mogelijk is voor die tijd pre-season toernooien te organiseren. Ons eigen pre-season event Haagse Rugby Dagen valt hier dus ook onder.

De overheid heeft aangegeven geen inzicht te kunnen geven in wanneer de overige maatregelen verder versoepeld kunnen worden. Dit betekent dat er ook geen tijdslijnen bevestigd kunnen worden rondom het opstarten van de overige reguliere activiteiten. Zelfs als activiteiten opgestart kunnen worden bestaat er voor langere tijd de mogelijkheid dat activiteiten door een heropleving van de verspreiding van het coronavirus verstoord kunnen raken. 

Rugby Nederland is begonnen met het uitwerken van de impact op de start van de competitie. Voor de verschillende startdata zijn ze een aantal mogelijke scenario’s aan het uitwerken hoe de competitie er mogelijk uit kan zien. De bond heeft aangegeven spoedig bericht te geven hoe zij de start van het nieuwe seizoen voor zich zien.

Wordt dus vervolgd, nog even geduld en stay safe!

Deel dit artikel:    
 
 
© 2023 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement