Update clubhuis

  -   Nieuws

HRC koploper

De oplevering van ons clubhuis komt in zicht! Het vernieuwde clubhuis is zo duurzaam mogelijk gebouwd met zonnecollectoren op het dak, infraroodverwarming binnen en met “0 op de aardgasmeter”. Verwarmen, douchen en koken zal straks allemaal zonder gas gebeuren.

Met dit duurzame clubhuis behoren we tot een selecte groep sportverenigingen in Nederland die hier op deze schaal mee bezig is. Binnen Rugby Nederland zijn we hiermee absolute koploper.

Niet alleen qua duurzaamheid lopen we voorop

Een belangrijk component voor het verkrijgen van de subsidie van de gemeente voor het nieuwe clubhuis, kwam vanuit onze ambitie om ook sociaal/maatschappelijk een grotere rol binnen Den Haag te gaan spelen. Deze invulling krijgt vorm door de volgende samenwerkingspartners:

BuitenSchoolse Opvang

In ons clubhuis zal naar alle verwachting per 1 juni 2019 een BuitenSchoolse Opvang (BSO) starten. Het contract is bijna rond waarna we u nader informeren.

De Haagse Harde Leerschool

De Harde Leerschool is een programma waarbij een groep kansarme jongeren door gerichte rugby- en socialisatietrainingen de kans krijgt op een positieve toekomst in de maatschappij. Een eerste succesvolle editie heeft al plaatsgevonden op de club. De komende jaren wordt er op HRC twee keer per jaar een traject van de ‘Haagse Harde Leerschool’ georganiseerd. Editie 2 begint op 28 januari.

Fitness en fysio

De benedenverdieping van ons clubhuis (de huidige algemene ruimte, de keuken en het winkeltje) worden op dit moment omgevormd tot een fysio- (oude keuken) en fitnessruimte (crossfit). Ook hier zijn we bijna rond met het contract met een ons bekende fysio/fitness partij.

Na ingebruikname van de benedenverdieping door de fysio/fitness zal er een permanente fysio op de club aanwezig. In het voormalig winkeltje – zoals ooit ook ingericht – zal een keukentje/sappenbar gecreëerd worden, zodat de sporters voor, tijdens of na de training iets kunnen bestellen.

Op korte termijn zullen wij u hierover nader informeren!

Q’s Horeca

Bij een gezonde sportclub hoort ook een gezonde eetcultuur. Dit vereist een professionaliseringsslag van onze horeca. Zoals tijdens de laatste twee ALV’s voorgelegd, besproken en aangekondigd, is er het afgelopen jaar veel en zo breed mogelijk onderzoek gedaan naar het uitbesteden van de horeca. Hierbij hebben wij ons laten bijstaan door diverse (ouders van) leden en sponsoren met een horeca achtergrond.

Tijdens de afgelopen ALV in December waren we nog in gesprek met de beoogde pachter; Q’s Horeca. Afgelopen maandagmiddag zijn we eruit gekomen en Q’s is onmiddellijk van start gegaan. De kans is groot dat u al heeft gemerkt dat de eerste veranderingen reeds hebben plaatsgevonden. Wij zijn zeer blij dat Q’s onze ambitie om meer en gevarieerdere horeca aan te bieden per heden zal gaan invullen. Wij hebben er als bestuur alle vertrouwen in dat dit de club ten goede komt.

Bij de oplevering van de keuken en nieuwe bar wordt er elke dag kwalitatief goede, smaakvolle en gezonde maaltijden op de club aangeboden. Niet alleen voor de selectie van ons Eerste, maar juist ook voor alle jeugdteams na hun trainingen en voor hun ouders. Integraal onderdeel van onze rugbycultuur is het gezamenlijk eten na de training en dit zal, net zoals vroeger, straks in het nieuwe clubhuis weer mogelijk zijn.

Afscheid clubmanager Robert Clemenkowff

De veranderingen die gaande zijn, wijzigen ook de invulling van de rol van onze clubmanager Robert Clemenkowff. De afgelopen drie seizoenen heeft hij zich maximaal ingezet voor HRC waar een groot deel van zijn inspanningen lag op het horecavlak. Deze rol zal met de veranderingen en de komst van de BSO, fitness/fysio en horeca er een worden met de nadruk op het managen van alle aanwezige partners. Een rol die Robert Clemenkowff de afgelopen seizoenen met verve heeft ingevuld, maar die vooruitkijkend niet meer aansluit op hetgeen waar hij zijn energie en inzet in kwijt kon. Wij hebben derhalve zijn contract niet vernieuwd en beraden ons thans op het definiëren van het nieuwe profiel van clubmanager. Langs deze weg, maar hopelijk ook op de nieuwjaarsreceptie, willen we hem enorm danken voor de tomeloze inzet en energie van de afgelopen jaren.

De komende maand zal hij zijn werkzaamheden afronden en maken wij een nieuw profiel voor de functie van clubmanager. 

Prijsverhogingen

Bij deze overgang zijn per heden ook de prijzen van drank en maaltijden verhoogd. Dit hadden we mede vanwege alle andere dossiers die we op ons bord hadden liggen, de afgelopen vier seizoenen niet meer gedaan. De prijzen van inkoop waren al die tijd wél gestegen en dus waren we ernstig aan het interen op onze historische exploitatieresultaten. De overgang naar Q’s Horeca, in combinatie met de accijns aanpassingen per 1 januari 2019, hebben voor ons een natuurlijk, maar ook noodzakelijk moment gecreëerd om dit recht te zetten. De gewijzigde prijzen evenals het huidige aanbod van dranken, snacks en broodjes, leest u hier.

Zonder wrijving geen glans?

Wij realiseren ons dat sommige veranderingen sneller (zijn ge)gaan dan dat wij hebben gecommuniceerd. In de veelheid der dingen hebben wij beslissingen gemaakt (en moeten maken), waarbij de communicatie niet altijd optimaal is geweest. Wij zijn ons hier zeker van bewust, maar vragen jullie hiervoor om begrip.

Uiteindelijk streven en bouwen we naar een toekomstbestendige opzet van ons nieuwe clubhuis met behoud van onze rugbycultuur en legacy.

We rekenen dan ook op uw steun in deze nieuwe situatie. Uiteraard blijven we graag in gesprek over hoe zaken gaan en hoe we zaken nog beter kunnen doen. De laatste maanden van de oplevering van het nieuwe clubhuis zijn ingegaan. Uw bestuur is met de bouwcommissie en een groeiend aantal leden vele uren per week bezig om er een zo mooi mogelijk honk van te maken voor ons allemaal.

Vrijwilligers gezocht!

U begrijpt, vrijwilligers hebben we nooit voldoende. We zijn op verschillende posten nog op zoek naar (ouders van) leden die zich willen inzetten voor onze groeiende club. Zie voor een actueel overzicht van onze openstaande “vrijwilligersvacatures” de berichten hierover die worden geplaatst in de Op de Proppen en/of onze website. Wilt u meehelpen in het nieuwe clubhuis met allerhande werkzaamheden die nog verricht moeten worden, meldt u zich dan vooral bij de bouwcommissie.

Constructieve tips, vragen op- en of aanmerkingen rondom het nieuwe clubhuis zijn altijd welkom, mailt u deze dan naar ons bestuurslid Facilitair Floris van de Velde. Of spreek een bestuurslid aan op de club.

Namens het voltallige bestuur van HRC nodig ik u langs deze weg nogmaals uit voor onze nieuwjaarsreceptie op 26 januari.

Roderik Q. Bolle,
Voorzitter Haagsche Rugby Club

Deel dit artikel:    
 
 
© 2022 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement