Trots op de leden: zelfwerkzaamheid, wie volgt?

  -   Nieuws

Met grote trots willen wij de mannen (en vrouw) van de zelfwerkzaamheid hartelijk danken. Enigszins tegen de verwachtingen in (beperkt aantal reacties op eerdere berichtgeving) is er de laatste twee weekenden keihard gewerkt door een aantal leden en is de voltooiing van het nieuwe clubhuis weer een stukje dichterbij gekomen.

Er is onder andere gepotdekseld, voorbereidingen getroffen voor het schilder- en coating werk, bomen gerooid, het achter terrein is verder opgeruimd en er is hout gekloofd.

Onze bijzondere dank gaat op dit moment uit naar:

 • Een groot deel van de HRC selectie. Onder de bezielende leiding van Michiel hebben zij al twee zaterdagen keihard gewerkt en voornamelijk fantastische voortgang geboekt met het potdekselwerk. Chapeau mannen, jullie lijken wel volleerde timmermannen.
 • Ook de voltallige HRC Benjamin trainers staff heeft afgelopen zaterdag nogal de handen uit de mouwen gestoken en veel werk verricht. Ze hebben onder andere diverse bomen en bossages gerooid, hout gekloofd en het achter terrein weer meer toegankelijk gemaakt.
 • Daarnaast heeft een aantal individuele leden zich de laatste periode bijzonder nuttig gemaakt, in de hoop dat we niemand zijn vergeten noemen wij graag:
  • Robert Pieterse
  • Malcolm van Delft
  • Ralph Simonis
  • Wesley Jansen
  • Sander Verheul (en dochter)
  • Jeroen Aalbers
  • Colts: Roemer en Maarten
  • Extern: Ed de Vries

Er is echter nog veel te doen. Wij hopen oprecht dat meerdere leden/trainers- en coaches/(jeugd) spelers/ouders/etc op korte termijn zullen opstaan en een zaterdag en/of andere dag komen helpen bij de voltooiing van het nieuwe clubhuis. Ik blijf herhalen: HRC is er niet alleen voor haar leden maar HRC is er bovenal DOOR haar leden.

De volgende werkzaamheden kunnen op korte termijn al worden opgepakt.

 • Terrein verder opruimen: oa stronken uitgraven, houtkloven, puin verwijderen en zand verrijden
 • Ook hebben we op semi-korte termijn mensen nodig die ervaring hebben met de volgende werkzaamheden
  • Potdekselen
  • Tegelwerk van oa de natte ruimtes
  • Schilderwerk. De heren Rob Everts en Ruud van Kampen hebben aangegeven dit voor hun rekening te willen nemen maar zij kunnen nog heel veel – liefst ervaren handjes – gebruiken.

In de hoop dat u in grote getalen reageert (via bouwcommissie@haagscherugbyclub.nl of direct via iemand van de bouwcommissie, bestuur of Robert Clemenkof) hoop ik dat ik u met bovenstaande voldoende heb geïnformeerd en geënthousiasmeerd.

 

 

 

Deel dit artikel:    
 
 
© 2022 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement