Topsport certificering binnen!

  -   Nieuws
Topsport ceritficering
HRC erkend door het Haags Topsport- en Talentprogramma van de gemeente Den Haag

Vorige week ontvingen wij het goede nieuws dat we de certificering hebben ontvangen en nu erkend Haagse Topsportprogramma van de gemeente Den Haag zijn! Het had echter nogal wat voeten in de aarde om hier te komen….  

Al jaren is HRC een Haagse topsport vereniging, aangezien we al lang actief zijn op het hoogst haalbare nationale competitie niveau. Daarmee zijn we in het goede gezelschap van ongeveer 15 andere Haagse sportverenigingen.

De gemeente Den Haag wil topsport verenigingen, zoals HRC, de mogelijkheid geven een stap verder te zetten en – uniek in Nederland! – helpt daarom ambitieuze verenigingen met een goed Topsport en Talentenprogramma verder met o.a. :  

  • structurele ondersteuning voor coaches en technisch directeur; 
  • bijzonder beleid voor wat betreft alle vereniging ondersteunende zaken (bijv. additionele subsidie mogelijkheden, prioriteit bij infrastructuur aanvragen, voorrang bij aanvraag huisvesting topsporters). 

Om te kunnen beoordelen of HRC zich hiervoor zou kwalificeren, werd ons eerder dit jaar aangeboden om deel te nemen aan een audit. Op basis van de uitkomst daarvan zou de gemeente objectief en onafhankelijk (laten) vaststellen welke van de topsportverenigingen ook echt een topsportprogramma huisvesten.  Dit proces werd begeleid door een extern bureau, NMC Bright. Zij hebben HRC op 10 onderwerpen tegen het licht gehouden. Vorige week ontvingen we het eindrapport, met daarin de volgende passages: 

Algemene indruk 

De indruk die vanuit de audit is ontstaan is dat HRC1 met het topsport programma op alle fronten voldoet aan de eisen die de gemeente Den Haag aan een Haags topsportprogramma stelt. HRC is een robuuste club met een rijke historie en is stevig geworteld in de Haagse samenleving. HRC positioneert zichzelf als breedtesport club met een topsportlijn en de aandacht voor topsport en talentontwikkeling is sterk verankerd in het beleid en de identiteit van de club. 

Advies  

Al met al adviseert NMC Bright de gemeente Den Haag over te gaan tot erkenning van HRC1 als Haags Topsport- en Talentenprogramma. 

HRC komt hiermee in een mooi rijtje Haagse sportclubs, zoals o.a. HDM, Blue Marlins en Hercules. Het is een mooie erkenning voor en een prachtige bevestiging van al het harde werk van onze vele vrijwilligers. Hier mogen we allemaal trots op zijn!  💪🧡💙🏉 

Namens het bestuur,


Sebastiaan ten Hagen
Voorzitter HRC

Deel dit artikel:    
 
 
© 2024 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement