Het doel van de HRC sponsorcommissie is om aanvullende inkomsten te genereren om de ambitieuze doelstellingen van HRC optimaal te kunnen ondersteunen. De sponsorcommissie valt onder auspiciën van het bestuur van HRC.

Jaarlijks stelt de sponsorcommissie een plan op in opdracht van het bestuur die de basis vormt voor haar handelen. In dat plan komen alle bestaande sponsor middelen en acties naar voren en wordt getracht de inkomsten steeds verder uit te bouwen.Tevens heeft de commissie de ambitie om steeds interessanter te worden voor sponsoren met ook nieuwe methoden,uitingen en initiatieven. Dit alles om uiteindelijk ook nieuwe bronnen van inkomen te kunnen gaan genereren voor HRC.

In het seizoen 2015-2016 zijn we begonnen met Livestream, het uitzenden van wedstrijden via internet. Het kanaal is te bereiken via deze link en de wedstrijden worden door duizenden mensen bekeken. Het leuke is dat locatie er nu niet meer toe doet en je ook achteraf nog kan kijken. Hier willen we in de toekomst een groter vervolg aan gaan geven waarbij we de handen in een willen slaan met andere Nederlandse topclubs. Dit is in onze ogen belangrijk ook voor rugby als breedtesport waarbij we graag meer in beeld willen komen als sport.

Sinds 2015 wordt er jaarlijks een groot Fundraising diner georganiseerd dat een daverend succes genoemd mag worden.Uit de opbrengsten van vorige diners zijn onder andere een deel van de grote verbouwing van het clubhuis bekostigd, maar ook de aanschaf van een scrummachine en een groot deel van de bouw van de speeltuin voor onze kleinste jeugd.

Voor seizoen 2018-2019 stelt de commissie zich zelf ten doel, naast het uitbouwen van bestaande activiteiten, om bedrijfsevenementen te gaan organiseren op de club. De bouw van het nieuwe clubhuis biedt ons in het 2e deel van de competitie vele mogelijkheden. De fantastische faciliteiten zowel op en rondom het veld als (ICT: schermen, internet, eigen netwerk) in het clubhuis maken HRC tot een mooie locatie voor dergelijke evenementen. Met name rondom het thema “scrum” dat nu “hot” is bij veel bedrijven, zal eenvoudig workshops georganiseerd kunnen worden die de interesse van grote bedrijven zou kunnen trekken.

Wij zijn onze sponsoren zeer erkentelijk voor hun steun. In de banner onder aan de site kunt u zien wie dat zijn. Als u op een logo klikt komt u op de website van die sponsor uit.

Mocht u als sponsor niet of niet goed (oud logo, verkeerde website) vermeld staan, schroom dan svp niet om ons direct te benaderen!

Voor het seizoen 2018-2019 bestaat de sponsorcommissie uit de volgende leden

Elk van ons is regelmatig op HRC te vinden en we zijn als commissie altijd bereikbaar op ons mailadres

Hein Brat

Hein Brat

Voorzitter (tevens lid bestuur HRC)

mail Hein Brat

Kasper Bleijenberg

mail Kasper Bleijenberg

Wouter Prins

mail Wouter Prins

Ruud Truijens

mail Ruud Truijens

Sipke van der Werf

mail Sipke van der Werf

Nadine Zuurmond

mail Nadine Zuurmond
 
 
© 2019 Haagsche Rugby Club