Samenwerking met Q’s Horeca beëindigd per 1 juli a.s.

  -   Nieuws
Haagsce Rugby Club - nieuws

Q’s Horeca en het bestuur hebben in goed gezamenlijk overleg besloten dat het (financiële) perspectief voor beide partijen te gering is om onze samenwerking, na de contractueel afgesproken proefperiode van 1,5 jaar, te continueren.

Beide partijen betreuren het dat onze samenwerking niet heeft gebracht wat we vooraf hadden verwacht. Q’s Horeca heeft aangegeven na 1 juli a.s. niet meer actief te zullen zijn op HRC.

HRC wenst Q’s Horeca alle succes toe en zijn hem dankbaar voor de inzet van de afgelopen 1,5 jaar die niet altijd onder de meest optimale condities heeft mogen plaats vinden.

Deel dit artikel:    
 
 
© 2023 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement