Haagsce Rugby Club - HRC 1

1. Wat is een obligatielening?
Een obligatielening is een geldlening voor een langere termijn met een vaste jaarlijkse rente. Na de looptijd van de obligatielening heb je je inleg weer terug.

2. Wat krijg ik ervoor terug?
Ten eerste natuurlijk een hoop dank en waardering van de club en de realisatie van een mooi nieuw clubhuis. Maar je wordt er financieel ook niet slechter van. Je krijgt elk jaar 2% rente over je inleg. En na afloop heb je je volledige inleg weer terug.

3. Kan ik ook meedoen voor minder dan € 500?
Nee, dit is niet mogelijk. Met het streefbedrag van € 350.000 worden 700 obligaties uitgegeven. Voor HRC is dit het maximaal aantal dat administratief ‘behapbaar’ is. Deelnemers moeten worden geregistreerd, de obligatielening moet worden geïnd, rentes moeten jaarlijks worden uitbetaald etc. Je kunt uiteraard wel voor meerdere obligaties inschrijven en het is natuurlijk ook mogelijk om gezamenlijk een obligatie te nemen.

4. Waarom leent HRC geen geld bij een bank?
Een groot deel van de verbouwing wordt betaald met behulp van (gemeentelijke en rijks-) subsidies, maar daarmee zijn we er nog lang niet. De club is van alle leden en daarom zijn wij van mening dat wij ook op onszelf (leden én ouders van leden, donateurs en derden die de club een warm hart toedragen) een beroep mogen doen. Daarnaast kost geld lenen bij een bank meer geld dan geld lenen van onszelf. Geld dat we goed kunnen gebruiken voor de bouw.

5. Wanneer krijg ik mijn inleg terug?
HRC lost de obligatieleningen in stapjes af. Jouw lening loopt minimaal 2 jaar (ingangsdatum 1 februari 2018) en maximaal 12 jaar. Na het tweede jaar wordt er jaarlijks geloot en worden er 70 obligaties (€ 35.000) per jaar afgelost.

6. Wie kunnen een obligatie nemen?
Deelnemen aan de obligatielening kan door leden, ouders van leden, donateurs en derden die de club een warm hart toedragen. Ook rechtspersonen kunnen deelnemen, mits de uiteindelijk gerechtigde(n) van betreffende rechtspersoon aangemerkt kan worden als lid, ouder van een lid, donateur of een derde die de club een warm hart toedraagt.

7. Hoe kan ik deelnemen?
Deelnemen kan door inschrijven op de obligatielening via het inschrijvingsformulier.

Gebruik je het papieren formulier, stuur het dan ingevuld en getekend naar de bouwcommissie:

  • per post (Theo Mann Bouwmeesterlaan 800, 2597HM Den Haag)
  • scannen en mailen
  • of deponeer het in de bruine bus bij de klapdeuren in het clubhuis!

Als de inschrijvingstermijn gesloten is, ontvangen deelnemers aan de obligatielening een mail met een iDeal link zodat het geld kan worden overgemaakt.

8. Tot wanneer kan ik het inschrijvingsformulier indienen?
De inschrijving sluit op 1 januari 2018.

9. Waar kan ik meer informatie vinden?
Voor deze obligatielening is een uitgebreid informatiedocument opgesteld. Dit informatiedocument is te vinden op onze site.

10. Ik heb een andere vraag aan wie kan ik deze stellen?
Heb je nog specifieke vragen na bestudering van alle stukken op onze website? Stuur dan een e-mail met je vragen.

Ja, ik help mee met bouwen en schrijf me in voor de obligatielening!

 
 
© 2024 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement