Over de ALV

  -   Nieuws
Het verslag van de ALV

Terwijl storm Pia op de kust beukte en er alom kerstborrels gepland waren, had zich toch een aardige groep HRC-ers naar het clubhuis laten blazen voor de (winter) ALV. Deze werd traditiegetrouw geopend door onze voorzitter die onze aanwezige ereleden verwelkomde, zich excuseerde voor de last minute uitnodiging hun kant op en een betere (enkele ALV) planning beloofde. Na het vaststellen van de agenda en het goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering, werd er teruggekeken op het seizoen tot nu toe. Hoogtepunten waren natuurlijk de accreditatie door de gemeente, het werk dat verricht is aan infrastructuur en faciliteiten (de perstoren, ons spelers home, het winkeltje), de verbetering van structuren o.a. rond (commissie) budgetten en ons wachtlijstbeleid en het verlengen van een aantal contracten, waaronder dat met de Harde Leerschool, en natuurlijk het WK. Dit werd met een geweldig ambassadeursdiner geopend en – in een tot de nok gevuld clubhuis – afgesloten tijdens een zinderende finale. Sportief gaat het ook goed, maar blijft het belangrijk scherpte te behouden. Bijzonder om te noemen is ook dat we met onze future/HRC 2 en het nieuwe Espoirs team een boel Colts hebben behouden.

Is het allemaal hosanna? Nee, een kritische noot geldt de energie; het is dit jaar meer sleuren om zaken voor elkaar te krijgen en met de groei van de club, groeit de roep om vrijwilligers. En daarbij zijn het afmaken waar je aan begint en de normen en waarden (spreek elkaar aan) zaken die de aandacht van een ieder verdienen. Op sportief vlak zien we het aantal Oranje selectiespelers wat teruglopen, blijft het een feit dat (opmerking uit de zaal) de front five spelers op HRC dun gezaaid zijn. Dat verdient aandacht.

In de zaal waren er overigens nog wat vragen over de voortgang van onze samenwerking met Agen en de groei van het rugby Nederland breed (alwaar de groei die HRC laat zien, zich niet manifesteert)

Het volgende agendapunt was touch rugby; HRC zal ook de club worden van de touchers. Zij maakten al van onze velden gebruik, maar zullen nu – ca. 70 spelers sterk – ook officieel lid en onderdeel worden van HRC. Met de touchers verwelkomen we een betrokken groep mensen en een spelvorm die extra mogelijkheden biedt. Qua veld capaciteit is touch prima in te passen (vraag uit de zaal), maar de wens en de lobby voor een extra veld blijven natuurlijk.

Bij punt 6 nam de penningmeester het over. Hij lichtte het (met de uitnodiging toegezonden) meerjarenplan en de balans toe. Het inkomstenplaatje was afgelopen jaar goed begroot, maar aan de kostenkant waren er wat tegenvallers (o.a. HRD verlies, hogere Australië visum gerelateerde kosten hoofdcoach en energiekosten). De contributie-betalingen lopen dit seizoen goed, bij de sponsor commissie is het contract management sterk verbeterd en er wordt werk gemaakt heldere (beperkte (commissie)) budgetten. Daarbij ligt de hand van de penning (met recht) op de knip zodat e.a. er alweer beter uit ziet. Na wat (financieel technische) vragen (over o.a. obligatieleningen, afschrijvingen, specifieke kosten en subsidiemogelijkheden) werd (het belangrijkste deel van) het verslag van de kascommissie voor gelezen. Het advies aan de ALV was de jaarstukken over de afgelopen periode goed te keuren. De vergadering nam dit advies bij acclamatie over.

Wat de toekomst betreft; het gebruik van het clubhuis en de sponsoring brengen goed geld binnen en de kostenbeheersing heeft de aandacht, waarbij het jeugdbudget wel stijgt.

Daarna was het tijd voor de uitreiking van de Chris Nolten vrijwilligersspelden. De eerste groep vrijwilligers die deze speld kregen uitgereikt als blijk van waardering voor hun inzet voor onze mooie club waren:

  • Kia van de Laan, de rots in de branding binnen onze jeugdafdelingen;
  • Sjoerd Lemm onze alles overziende wedstrijdcommissaris;
  • John Verheggen een onvermoeibare kracht bij de jeugd en de senioren in vele gedaantes;
  • Bob van Soldt degene die al jaren met volle overgave onze GTBM in toom houdt;
  • Edwin van Doorn die onze van tot grote hoogte stuwt;
  • Annelies de Bosch Kemper die onze communicatie – website, socials en ODP (met haar commissieleden) – de wereld in zend;
  • Chris de Wal vanwege zijn jarenlange bijdrage aan de juridische commissie en – natuurlijk – de HRD;
  • En er zijn er nog meer die genoemde werden en die een speld krijgen, maar het spreekt voor zich dat zij dat zelf als eerste mogen horen en ze konden niet aanwezig zijn op de ALV.
    En wat de spelden betreft; u kunt (blijven) nomineren!

Onze bestuurslid facilitair (Dave Reabel), zit aan de termijn en wil graag blijven zitten. Wel werd er onder dankzegging en met bloemen afscheid genomen van onze director of rugby Matt Roper en de bestuursleden voor de Senioren en de jeugd respectievelijk Boudewijn Hoogenraad en Noa Donkersloot. De functie bestuurslid jeugd wordt (naadloos) overgenomen door Anniek Bakker en de functie van onze Director of Rugby zal worden overgenomen door Samir Boutaleb. Hij zal daarin ondersteund worden door Krijn de Schutter en ook Matt Roper blijft adviseren. Voor de Senioren wordt nog hard naar een bestuurslid gezocht. De Kascommissie zal worden versterkt door Wouter Snoeiers.

Na wvttk en de rondvraag (complimenten voor het WK-openingsdiner, een suggestie voor een garderobe en water op het veld, vragen over clusteren bij de dames en de aanpassing van de velden, een punt van zorg over hoe er met spullen wordt omgegaan en een oproep om 27/12 om 10 uur wat extra handjes te leveren voor een opruimsessie op HRC) werd er afgesloten en was het tijd voor de nazit met een drankje.

Deel dit artikel:    
 
 
© 2024 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement