No way!

  -   Nieuws
no wapons
Geen wapens op HRC

Recent is het mes dat op bijgaande foto staat gevonden op het terrein van HRC. Het is niet duidelijk hoe en wanneer dat mes daar (op veld 1 bij de boarding ter hoogte van de tribune) terecht is gekomen. Feit is dat het er lag én dat zo’n wapen vanzelfsprekend niet op HRC thuis hoort!

Hoewel we van mening zijn dat het volstrekt overbodig is om dit te melden – iedereen begrijpt dat steekmessen, en wapens in het algemeen, niet op HRC thuishoren – vragen we toch met klem en voor alle duidelijkheid jullie aandacht voor het volgende:

  • wapenbezit (ongeacht het soort wapen en ook als het “alleen maar” in een jas/tas zit) wordt absoluut niet getolereerd bij HRC;
  • wij hanteren wat dit betreft een zero tolerance beleid;
  • van ieder lid die op het terrein van HRC en/of bij andere gelegenheden die worden georganiseerd door of namens HRC, in het bezit is van enig wapen, zal het lidmaatschap onherroepelijk worden beëindigd;
  • iedereen (ook niet leden) die op het HRC terrein en/of bij zo’n HRC gelegeheid een wapen bij zich heeft zal de verdere toegang meteen worden ontzegd.

We hopen dat dit mes “uit de lucht is komen vallen” en dat het niet van een van onze leden afkomstig is.

Deel dit artikel:    
 
 
© 2024 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement