No pay? No play!

  -   Nieuws
Een bericht (herinnering) met betrekking tot de contributiebetaling

Beste leden,

(English version beneath the Dutch text)

Ruim 65% van de contributies is reeds betaald of daarvoor is een geldige betaalregeling overeengekomen. Dat is heel goed nieuws en belangrijk voor de club!

Maar dat betekent wel dat we nog een paar slagen moeten maken. Deze week hebben jullie een herinnering gekregen om te betalen. Dat is niet voor niets, we zitten al flink in het rugbyseizoen 2022-2023. Rugby doe je samen en daar hoort bij dat iedereen tijdig betaalt om te kunnen rugbyen (of Social Member te zijn).

Komende weken werken wij hard aan de diverse betaalregelingen en eventuele correcties op de facturen. Ben je reeds in contact met de ledenadministratie of penningmeester hierover, dan krijgt je daar snel uitsluitsel over. Indien je nog geen factuur hebt ontvangen vanuit Club Collect, graag zo snel mogelijk contact opnemen om te zien of wij de juiste gegevens van je hebben (emailadres ed).

Voor de nog niet betaalde contributies geldt vanaf 1 november: NO PAY, NO PLAY!

Je hebt dus nog tot uiterlijk 31 oktober om de contributie te betalen. Is er dan nog niet betaald, of is er geen geldige betaalregeling aangegaan, dan kan het betreffende lid niet rugbyen: dat wil zeggen niet trainen én niet spelen. We zullen hierop ook echt toezien! Betaal dus tijdig en laat het niet op het laatste moment aankomen.

Mocht je dringende vragen of opmerkingen hebben over je contributiefactuur, dan kun je mailen naar ledenadministratie@haagscherugbyclub.nl of penningmeester@haagscherugbyclub.nl. Je kunt ook via Club Collect een berichtje sturen. 

Met Ovale groet,
Marielle Hendrichs (Ledenadministratie) en Pieter Hoog (Penningmeester)

Dear members of HRC,

Over 65% of dues have already been paid or a payment arrangement has been agreed for. This is excellent news and important for the club!

It however also does mean that we are not quite there yet. This week reminders have been sent out , in respect to that kindly be reminded the 2022-2023 season is well on its way. Rugby is something you do together and that includes paying in time to play rugby (or be a Social Member).

In the coming weeks we will be working hard on the completion of various payment arrangements and possible corrections to invoices on the basis of request/discussion. If you are already in contact with the membership administration or treasurer regarding such, you will get our answer soon. If you have not yet received an invoice from Club Collect, please contact us as soon as possible to see if we have the correct details from you (email address ed).

As of 1 November, NO PAY, NO PLAY applies to unpaid contributions.

You therefore have until 31 October at the latest to pay the contribution. Should your account not be settled by then or no other arrangement be in place please be aware the member concerned will not be allowed to take part in training nor to compete in competition and we will check! So kindly do pay on time and don’t leave it to the last minute.

If you have any urgent questions or comments about your contribution invoice, please email ledenadministratie@haagscherugbyclub.nl or penningmeester@haagscherugbyclub.nl or send a message via Club Collect.

Best regards,
Marielle Hendrichs (Membership Administration) and Pieter Hoog (Treasurer)

Deel dit artikel:    
 
 
© 2024 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement