Matt Roper

  -   Nieuws
Matt Roper
Matt Roper gaat verder in aan nieuwe rol bij HRC

Zoals je misschien hebt gezien in de agenda voor de komende algemene ledenvergadering, zal Matt Roper aftreden als Director of Rugby en op korte termijn zal er een vacture worden geplaatst om in zijn opvolging te voorzien.

Matt arriveerde eind augustus 2018 bij HRC, op interim basis, om de rol van hoofd coach van HRC1 op zich te nemen en om te helpen bij het opnieuw opbouwen van het seniorenprogramma, na een paar uitdagende jaren voor de club. Matt was al meer dan 6 jaar coach van de  U18, U19 en U20 nationale rugby teams enbekend bij veel van onze HRC-spelers.

Matt is een IRB Level 3 coach, gekwalificeerde S&C coach en een World Rugby Coach Educator met meer dan 20 jaar coaching ervaring op het hoogste niveau. Als zodanig was HRC erg blij dat Matt de taken van hoofdcoach op zich wilde te nemen.

De periode 2018/19 was een groot succes voor HRC, waarbij ons 1e team in de top 4 van de Ereklasse eindigde en zich kwalificeerde voor de BENE Cup het volgende seizoen.

Ondanks zijn drukke professionele leven bij de NAVO, stemde Matt er in 2020 mee in om de functie Director of Rugby voor de club op zich te nemen en zo een sterke basis te leggen voor de toekomst van HRC. Naast dat hij alle rugby-gerelateerde zaken in het HRC-bestuur onder zich had, heeft Matt ook toezicht gehouden op het werk van ons Rugby Committee en heeft hij geholpen bij het opbouwen van belangrijke structuren en processen om de toekomstige ontwikkeling van onze spelers en coaches te ondersteunen. Een belangrijk onderdeel van zijn werk als Director of Rugby is de voortdurende promotie van de HRC ‘cultuur en waarden’ en het vertegenwoordigen van de behoeften van spelers en coaches binnen de hele club.

En nu zal Matt dus zijn 3-jarige termijn als HRC-bestuurslid beëindigen en zal hij zijn taken als Director of Rugby overdragen aan een nieuwe vervanger/vervangster. Hij zal zijn functie blijven uitvoeren totdat zijn vervanger/vervangster de gewijzigde rol op zich zal nemen als hoofd van de Rugby Technical Committee, waarbij enkele van de voormalige Director of Rugby-functies worden verdeeld over andere HRC-medewerkers. 

Gelukkig verlaat Matt ons niet en zal hij zich focussen op een meer traditionele coachrol om te genieten van het spel op het veld. Hij zal ook zijn diensten aanbieden in de hele club op het veld om de ontwikkeling van onze huidige en toekomstige coaches te ondersteunen.

We bedanken Matt voor zijn toewijding en inzet voor onze club, waar we tijdens de Algemene Vergadering op 6 juli verder op in zullen gaan.

Namens het HRC-bestuur,

Tis.

______________________________________________________________________________________________________________

As you might have seen in the agenda for the upcoming General assembly meeting, Matt Roper will be stepping down as Director of Rugby as he is finishing is 3 year tenure. We will be posting the vacancy shortly. 

Matt arrived at HRC late in August 2018, as an interim arrangement, to take up the role as Head Coach of our Men’s 1st Team and to help rebuild the seniors programme following a couple of challenging years for the club. For over 6 years, Matt had previously been coaching Rugby NL U18, U19 and U20 national teams and was well-known to many of our HRC players.  

Matt is an IRB Level 3 coach, qualified S&C coach and a World Rugby Coach Educator with over 20 years of coaching experience at the highest levels in the game. As such, HRC was very pleased that Matt agreed to take on the Head Coach duties. 

The 2018/19 period was a great success for HRC, seeing our 1st team finish in the top 4 of the Ereklasse, also qualifying for the BENE Cup the following season.  

Despite his busy professional life working for NATO (NAVO), in 2020 Matt agreed to take on the duties as Director of Rugby for the club and to help create strong foundations for HRC’s future. In addition to representing all rugby related matters on the HRC Board, Matt has also overseen the work of the Rugby Committee and has helped build up important structures and processes to support the future development of our players and coaches. An important part of his work as Director of Rugby, has been the continued promotion of the HRC ‘culture and values’ and representing the needs of players and coaches right across the club. 

Matt will shortly finish his 3 year tenure as a HRC Board Member and will hand over his duties as Director of Rugby to a new appointee. He will remain in post until the new incumbent will take on a modified role as Head of the Rugby Technical Committee with some of the former Director of Rugby functions distributed to other HRC staff members.   

Fortunately, Matt is not leaving us and will step back into a more traditional coaching role in order to enjoy the game on the field. He will also offer his services across the club on the field to help support the development of our current and future coaches. 

We thank Matt for his service and commitment to our club, which we will further elaborate on during the General Assembly meeting on July 6th

On behalf of the HRC Board,

Tis.

Deel dit artikel:    
 
 
© 2024 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement