Korte enquete BSO / huiswerkbegeleiding op HRC

  -   Nieuws

HRC is voornemens om als het nieuwe clubhuis klaar is een BSO en huiswerkbegeleiding te openen. Wij verwachten dat de band tussen onze jeugdleden onderling en met de club hierdoor wordt versterkt.

Lekker sporten en buiten spelen op jouw club direct na schooltijd samen met jouw HRC-vrienden, dan wel onder professionele begeleiding huiswerk maken. En daarna direct door naar jouw rugbytraining.

Momenteel worden er afrondende gesprekken gevoerd met een tweetal gegadigden om de BSO op te starten. Ze gaan uit van maximaal 60 kindplaatsen op de BSO en max 20 kinderen voor huiswerkbegeleiding. Om te kunnen peilen hoe groot de interesse is voor BSO (4 t/m 12 jaar) en huiswerkbegeleiding (middelbare scholieren) onder onze jeugdleden, verzoeken we de ouders van onze jeugdleden om bijgaande enquete in te vullen.

De BSO zal overigens niet exclusief zijn voor HRC-leden, natuurlijk zijn alle kinderen op onze club welkom, dus ook broertjes en zusjes die niet rugbyen.

Vanzelfsprekend zijn de antwoorden anoniem en slechts indicatief. We willen onze toekomstige BSO partner inzage geven in de behoefte onder onze leden, waar ze kinderen moeten ophalen en natuurlijk of meer kinderen buiten HRC om moeten werven. Dank alvast voor de medewerking!

Ga naar de enquete!

 

Deel dit artikel:    
 
 
© 2022 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement