Hulpverzoek van uit “De Bond”

  -   Nieuws
rugby.nl
Help Rugby.nl om de regels te herzien

De statuten van Rugby.nl moeten worden herzien. Dat is reden voor “De Bond” om meteen wat meer documenten onder de loep te nemen en 4 werkgroepen in het leven te roepen:

  • Statuten
  • Huishoudelijk Reglement
  • Voorschriften WedstrijdWezen
  • Code of Conduct

Deze vier werkgroepen, van elk 5 tot 8 personen, wordt gevraagd om tussen februari en april dit jaar te werken aan de herziening van deze 4 documenten en het bestuur en de ALV te adviseren over de gewenste inhoud.

De clubs wordt gevraagd menskracht te leveren en dan in het bijzonder mensen met:

  • Juridische kennis
  • Procesbewaking/voorzitterskwaliteiten
  • Affiniteit met het thema
  • Verslagleggingskwaliteit
  • Tegendenken

Vooral dat laatste hebben we vast in huis 😆. En het is in het belang van ons allen dat we (HRC is een grote speler) hier input op leveren.

Geïnteresseerden wordt verzocht dat z.s.m. (binnen 1 week) kenbaar te maken middels een mailtje aan onze voorzitter Sebastiaan ten Hagen

Deel dit artikel:    
 
 
© 2024 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement