HRC vraagt VOG aan alle jeugd-vrijwilligers

  -   Benjamins
Verklaring Omtrent het Gedrag

HRC vindt de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Om die reden staat beleid rond Seksuele Intimidatie bij ons hoog op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het cliché dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent binnen het thema Seksuele Intimidatie keer op keer onze ogen.

Belangrijk is om dit onderwerp binnen onze vereniging bespreekbaar te maken. Daarnaast is het van groot belang sportverenigingen beleid voeren tegen seksuele intimidatie, om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding.

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is, naast het hebben gedragsregels, één van de maatregelen waarmee HRC een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom is er besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als HRCuitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.

Het aanvragen van een VOG is kosteloos voor de vrijwilligers. Iedereen die bij het bestuur bekend is als vrijwilliger ontvangt de een mail met meer uitleg.

Deel dit artikel:    
 
 
© 2021 Haagsche Rugby Club