HRC is op zoek naar een Head of Rugby

  -   Nieuws
Lookinfg for a head of Rugby

Over ons Head of Rugby (HTC):

De Head of Rugby/het hoofd van de Rugby Technische Commissie (HTC) van de Haagsche Rugby Club (HRC) maakt deel uit van het bestuur. Binnen de club is de HTC verantwoordelijk voor de senioren- en jeugdrugbyprogramma’s en de coördinatie van alle activiteiten die plezier op het veld, prestaties en resultaten stimuleren. Uitgangspunt en leidraad daarbij is “het één sterk HRC ethos”, zoals beschreven in ons strategische plan. 

De HTC zorgt er voor dat HRC op het hoogste niveau presteert in alle leeftijdsgroepen en dat onze positie als vooraanstaande en gerespecteerde club binnen het Nederlandse rugby en binnen de lokale gemeenschap behouden blijft en verder versterkt wordt. De HTC heeft oog voorde positieve ontwikkeling van al onze spelers en identificeert en ondersteund de spelers met potentieel. HRC wil een volledig inclusieve club zijn en dus is het zaak dat de HTC er voor zorgt dat we op HRC een veilige sportomgeving bieden, waar spelers van alle niveaus, leeftijden en geslachten kunnen genieten van het spelen van rugby. 

Onze HTC brengt een vracht kennis en bewezen ervaring in op het vlak van rugbyontwikkeling, coaching, people management, spelstrategie en trainingsprogramma’s. De HTC heeft een “hands on approach”; naast zijn positie en taken als bestuurslid, houdt de HTC actief en intensief contact met de staf en spelers, om voortdurende aanpassing aan behoeften van de club te borgen.

De structuur binnen HRC: 

De Rugby Technische Commissie en HTC zijn als volgt opgenomen in de structuur binnen HRC:

 • de HTC zal namens de Rugby Technische Commissie zitting hebben in het bestuur van HRC;
 • de HTC zal de Rugby Technische Commissie voorzitten;
 • leden van het Rugby Technische Commissie zijn de hoofdtrainers/coaches van de heren selectie, dames, vertegenwoordiger DJO/LJO, CJC en GTBM;
 • de HTC is het eerste aanspreekpunt voor alle leden van de Rugby Technische Commissie, andere betaalde coaches en/of mensen in dienst van de gemeente; 
 • ook van de ondersteunende commissies (scheidsrechter, medisch, materiaal) rapporteren aan de HTC.

Taken en verantwoordelijkheden HTC: 

In samenwerking met en met ondersteuning van de Rugby Commissie en de staf en in afstemming met de rest van het bestuur, is de HTC verantwoordelijk voor het gehele rugbyinhoudelijke beleid en de ontwikkeling van spelers en coaches binnen HRC. 

Specifieke taken- en verantwoordelijkheden zijn onder meer: 

 • het voorzitten van de Rugby Technische Commissie; 
 • het in het bestuur inbrengen van rugbygerelateerde zaken, aanbevelingen en verbeteringen/initiatieven ter implementatie; 
 • het coördineren van de implementatie van de “overeengekomen speelfilosofie” van de club binnen alle leeftijdsgroepen/teams; 
 • het stimuleer en ondersteun van de recreatieve/inclusieve component van HRC’s “Rugby voor iedereen” visie; 
 • het – in overleg met teamcoaches, spelers en ondersteunende vrijwilligers – creëren, uitdragen en verankeren van clubnormen
 • het scouten van getalenteerde spelers binnen HRC en daarbuiten en het opzetten en monitoren van een passend talententraject op HRC om deze spelers te binden aan de club; 
 • het borgen van de voortdurende ontwikkeling van spelers, een transparant selectiebeleid en de communicatie (van o.a. eerlijke feedback) met spelers; 
 • het coördineren bieden van ondersteuning aan de medische commissie, zodat S&C, blessurepreventie, evaluatie en herstelprocessen worden (op)gevolgd;
 • het onderhouden van contact met de Cultuur & Welfare Officer van HRC over de bescherming en het welzijnvan spelers;
 • het toezichthouden op de werving, het behoud en de voortdurende ontwikkeling coaches binnen de club en zo borgen dat er voldoende gekwalificeerde coaches beschikbaar zijn voor alle teams; 
 • het coördineren van c.q. supervisie houden over het scheidsrechter programma;
 • het coördineren en ondersteunen van de materiaalcommissie o.a. wat betreft rugbybenodigdheden zoals speelfaciliteiten, tenue en materiaal etc.

De wensen van HRC: 

 • je hebt goede organisatorische vaardigheden en kan goed sturen op het nakomen van afspraken;
 • je kan goed samenwerken en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel naar spelers, coaching staf en (mede)bestuurs;
 • je bent en blijft op de hoogte van de laatste rugbytrends/ideeën/regelgeving en concepten; 
 • je streef naar innovatieve en positieve verbeteringen van rugby bij HRC; 
 • je bent in het bezit van een nationale/World Rugby Level 2 Coaching kwalificatie (Level 3 heeft de voorkeur) en je hebt minimaal 5 jaar coaching ervaring bij zowel jeugd als senioren; 
 • je bent een netwerker en in staat het HRC netwerk (uit) te bouwen en te onderhouden en de relaties met HRC spelers, coaching staf andere clubs, Academies en Rugby Nederland te bestendigen;
 • je zal een ‘merkambassadeur’ voor HRC zijn en de club en haar waarden binnen de rugby community en daarbuiten promoten.

Sollicitatie:

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd hun sollicitatie – motivatie en (rugby) C.V. per e-mail toe te sturen aan de voorzitter van de Haagse Rugby Club: Sebastiaan ten Hagen (voorzitter@haagscherugbyclub.nl). Wij hopen rond spoedig in gesprek te kunnen gaan met een aantal geselecteerde kandidaten.

Deel dit artikel:    
 
 
© 2024 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement