Herinnering m.b.t. openstaande contributie over seizoen 2020/2021

  -   Nieuws

Het bestuur vraagt met klem uw aandacht voor het volgende. Ondanks meerdere herinneringen via e-mails, berichten in Op de Proppen en via teammanagers staat er nog steeds een fors bedrag aan contributie over het lopende seizoen 2020/2021 open. Graag wijzen wij u erop dat indien er niet uiterlijk 30 juni as. is voldaan aan de contributieplicht, het betreffende lid zal worden uitgeschreven bij de club en bij de bond. Dit betekent niet dat men wordt ontslagen van de verplichting tot het betalen van de contributie. Wel betekent dit dat er bij hernieuwde inschrijving sprake zou kunnen zijn van plaatsing op de wachtlijst. Ook zal er bij hernieuwde inschrijving entreegeld worden gerekend.

Indien in termijnen wordt betaald, kunt u bovenstaande uiteraard negeren.

Heeft u vragen over bovenstaande kunt u contact opnemen met het bestuur (penningmeester@haagscherugbyclub.nl), ook als u bijv. een betalingsregeling zou willen treffen of gebruik wenst te maken van de Ooievaarspas.

Deel dit artikel:    
 
 
© 2024 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement