Eenmalige contributie verhoging van €50 per lid

  -   Benjamins

Tijdens de Bijzondere ALV gehouden op 16 mei jl is dit voorgenomen besluit reeds gepresenteerd. Deze éénmalige verhoging van €50 per lid is nodig om voldoende liquide middelen te hebben om het clubhuis helemaal af te kunnen bouwen. Twee redenen;

  • Door de problemen met de stroom en de daardoor ontstane bouwvertraging, konden we niet goed inplannen wanneer bepaalde zaken klaar zouden zijn zodat onze leden zelf ook aan de slag konden gaan.
  • Daarbij was het animo om te helpen bij een grote groep (ouders van) leden niet al te groot, waardoor we dus veel vakmensen hebben en nog zullen moeten inschakelen om deze klussen te klaren.

Het bestuur bracht tijdens de afgelopen ALV (6 juni) dit voorstel in stemming en werd met meerderheid van stemmen aangenomen.

Deze €50 komt op de factuur van de volgende contributiefactuur die per 1 juli wordt verzonden. Leden die nu gebruik maken van een betalingsregeling mogen dit ook gebruiken voor de betaling van de 50 euro.

Deel dit artikel:    
 
 
© 2023 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement