De Harde Leerschool (7!)

  -   Nieuws
Een samenwerking om trots op te zijn!

Vorig jaar – om precies te zijn op vrijdagavond 19 november 2021 – sloot de Haagsche Harde Leerschool (HHLS) haar 6e programma af. Traditiegetrouw werden de certificaten uitgereikt aan 10 trotse Hagenezen, werd er een wedstrijd gespeeld tegen HRC 3 en een Surinaamse maaltijd genuttigd (bereid door Debby en Kenneth). En natuurlijk werd er teruggekeken op een buitengewone effectieve en plezierige samenwerking met alle betrokken Haagsche actoren. Dat betreft zowel de prima, meer overkoepelende, samenwerking tussen de gemeente Den Haag, de Haagsche Rugbygemeenschap en anderzijds als ook de day-to-day samenwerking tussen het HHLS-team, Robert, Debby en Kim (fysio) die iedere editie opnieuw enorm bijdraagt aan het gevoel voor veiligheid en saamhorigheid. Klasse!

Voor wie het nog niet weet: de HHLS richt zich met name op jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt die moeilijk “bereikbaar ” zijn of binnen het huidige zorgsysteem tussen wal en het schip (dreigen te) vallen. Mensen met een Wajong-, WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)-, of ZW (ziektewetuitkering)-uitkering of – in sommige gevallen – met een participatiewet-uitkering of bijstandsuitkering. Er wordt groepsgewijs en individueel begeleiding geboden. In eerste instantie is de begeleiding gericht op de nuancering van gedrag en het trainen van basisvaardigheden in de sociale context. Hierna wordt overgegaan op inslijpen van patronen en aangepast gedrag. Hierdoor worden voorwaarden geschapen die uiteindelijk moeten leiden tot (begeleid) werken, (praktijk gerelateerde) scholing en sociaal-maatschappelijk handhaven op de ZRM (ZelfRedzaamheid-Matrix).

De Haagse versie van De Harde Leerschool zag in 2018 het levenslicht. Midden 2018 kwam De Harde Leerschool in contact met het bestuur van de HRC in de persoon van vicevoorzitter Peter Arensman. Peter gaf duidelijk aan dat (het bestuur van de) HRC sociaal maatschappelijk meer wilde gaan bijdragen aan de Haagsche gemeenschap en hiervoor graag zou gaan samenwerken met DHL. Er werd razendsnel een overeenkomst gesloten met betrokken partijen. Peter werd de 1e voorzitter van de HHLS, terwijl Renee Groenendijk, Dirk Danen en Ed Oskam de projecten zouden realiseren. De voorbereiding startte en op 19 september 2018 ving het eerste HHLS-project aan.

De sindsdien gerealiseerde Haagsche projecten bestonden voornamelijk uit door de gemeente Den Haag aangemelde jonge mannen vanaf 18 jaar, met (verborgen) multi-problematiek, die vroegtijdig school verlieten of een negatief pro/vso advies kregen. De HHLS heeft met deze groep grote stappen gemaakt op het gebied van werknemersvaardigheden, zelfinzicht, arbeidsritme, verbetering/ acties op de ZRM en de mentale- en fysieke gezondheid.

Tijdens evaluatiegesprekken met de gemeente Den Haag is keer op keer vastgesteld dat de HHLS-methodiek en -werkwijze goed aansluit bij de insteek en doelstellingen van werkfit-trajecten die door de gemeente Den Haag worden ingezet als tussenstap naar (beschermde/ gesubsidieerde) arbeid of scholing.

Vanwege de uitstekende resultaten (zie onderstaand) met een moeilijke doelgroep werd in november 2021 al de intentie uitgesproken om in 2022 wederom drie projecten aan te gaan bieden in de vorm van een doorlopend programma en inmiddels is bekend dat het 7e programma in februari start.

Deel dit artikel:    
 
 
© 2024 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement