Word nu adspirant-lid!

Heren
HRC kent een grote seniorenafdeling waarbij rugby wordt gespeeld op verschillende niveau’s. Ons eerste team komt uit in de Ere Klasse, de hoogste klasse van de Nederlandse rugby-competitie. Het tweede speelt in de Eerste Klasse, het derde in de Derde Klasse en ons vierde team speelt in de Vierde Klasse.

Dames
Na jaren van afwezigheid neemt HRC weer deel aan de damescompetitie. Zij spelen in de 1e klasse. Het afgelopen jaar zijn er veel nieuwe meiden bijgekomen, maar nog steeds zijn ze op zoek naar meiden (vanaf 15 jaar) en dames die het leuk vinden om ons team compleet te maken. Wil jij rugby een keertje proberen, kan je tegen een stootje en vind je het leuk om een teamsport te doen, dan zijn we op zoek naar jou en nodigen we je graag uit een keer met ons mee te trainen! Meetrainen kan altijd, laat even weten dat je komt via een berichtje op onze FB pagina: HRC Ladies Xtreme

Jeugd
HRC kent een grote jeugdafdeling. In alle jeugdcategorieën (Guppen – tot 6 jaar, Turven – tot 8 jaar, Benjamins – tot 10 jaar, Mini’s – tot 12 jaar, Cubs – tot 14 jaar, Junioren – tot 16 jaar en Colts – tot 19 jaar) hebben we meerdere teams. Gediplomeerde trainers dragen zorg voor een gedegen jeugdopleiding. Naast het rugby vormt het sociale programma een belangrijk onderdeel van de opleiding; er worden voor de jeugdteams allerlei activiteiten georganiseerd zoals eten op de club, buitenlandse trips, trainingsweekend incl. kamperen etc.

Contributie 2021/2022
Het bestuur heeft voor seizoen 2021/2022 een nieuw contributiereglement vastgesteld. In de Algemene Leden Vergadering van 1 juli 2021 is hieraan formele goedkeuring verleend. Hieronder vindt je de belangrijkste bepalingen uit dit reglement.

De contributie is opgebouwd uit de clubcontributie, vermeerderd met de bondscontributie. Voor de verschillende categorieën lidmaatschappen is deze als volgt:

Basisleden

Overige leden

Entreegeld

Bij inschrijving als nieuw lid is eenmalig entreegeld van € 25,00 verschuldigd. Leden met een Social Membership betalen geen inschrijfgeld.

Instroom gedurende het seizoen

Indien het lidmaatschap gedurende het seizoen aanvangt zal er een pro-rata korting van toepassing zijn.

 • Tot 1 januari: volledige contributie verschuldigd, zowel club- als bondscontributie
 • Vanaf 1 januari tm februari: 75% van clubcontributie, 100% bondscontributie
 • Vanaf 1 maart tm april: 50% van clubcontributie, 100% bondscontributie
 • Vanaf 1 mei tm juni: 25% van clubcontributie, 100% bondscontributie

Kortingsregelingen

HRC biedt de volgende kortingsregelingen:

 • een familiekorting indien meerdere jeugdspelers uit hetzelfde gezin of huishouden lid zijn. Deze korting is € 25,00 bij twee jeugdspelers uit hetzelde gezin, € 50,00 bij drie jeugdspelers uit hetzelfde gezin enz.
 • een sponsorkorting indien een familielid van een sponsor is van HRC.
 • indien men gebruik wenst te maken van de Ooievaarspas, kan hiervoor contact worden opgenomen met de penningmeester, via penningmeester@haagscherugbyclub.nl.

Contributieplicht en inning

Leden van HRC zijn jaarlijks per 1 juli de contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd. Wil je jouw lidmaatschap opzeggen, dan moet dit uiterlijk vóór 1 juni gedaan zijn. Indien na 1 juni wordt opgezegd ben je de contributie over het nieuwe/aankomende seizoen verschuldigd.

Met ingang van seizoen 2021/2022 zal HRC gebruik maken van de diensten van ClubCollect. www.clubcollect.com voor de facturering en inning van de contributie. Als lid krijgt u van ClubCollect betaalverzoeken namens HRC. U kunt hierbij zelf aangeven op welke manier u wilt te betalen, in een keer via bijvoorbeeld iDEAL of in termijnen via automatische incasso.

Bij niet, of niet tijdig voldoen aan de contributieplicht is het betreffende lid per direct niet speel- en traingerechtigd. Indien na twee maanden na het versturen van de contributiefactuur nog niet is voldaan aan de contributieplicht, zal het betreffende lid worden voorgedragen tot royement.

Wat moet je doen om lid van de Haagsche Rugby Club te worden?

 1. klik op ‘word nu adspirant-lid
 2. vul alle gegevens van jezelf of jouw kind in (lidmaatschap is mogelijk voor iedereen van 4 of ouder)
 3. je bent dan adspirant-lid. Dit verplicht je gedurende 6 weken tot niks. Let op: het adspirant-lidmaatschap wordt zonder bericht  6 weken na inschrijving automatisch omgezet in een echt lidmaatschap. Deze periode van 6 weken gaat vanzelfsprekend pas in bij jouw eerste proeftraining. Dus niet op het moment van aanmelden!
 4. je zal door de teammanager van jouw categorie dan wel waar jouw kind toe behoort, worden benaderd wanneer je kan komen proeftrainen
 5. gedurende een periode van 2 weken mag je aan alle trainingen meedoen zodat je tijd hebt om te bedenken of rugby ook jouw sport is
 6. ben je enthousiast? Geef dit dan gedurende of na de proefperiode aan bij de teammanager.
 7. Je ontvangt vervolgens een contributienota. Het inschrijfgeld is 25 euro en wordt erbij opgeteld
 8. welkom als lid van de Haagsche Rugby Club!
 9. Wil je toch geen lid worden, geef dit dan binnen 6 weken na inschrijving aan via een mail aan de ledenadministratie

Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap kan tegen het einde van het seizoen, met een opzegtermijn van 1 maand (in de praktijk dus vóór 1 juni). Dit doe je door en mail te sturen aan de ledenadministratie met daarbij minimaal de vermelding van je naam en geboortedatum.

Let op: Mondelinge opzeggingen of opzeggingen bij de teammanager (al dan niet via mail of whatsapp) zijn niet geldig.

Bij opzegging gedurende het seizoen vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Een verzoek tot uitschrijving gedurende het seizoen wordt alleen gehonoreerd na volledige betaling van de contributie.

Voor meer informatie, neem contact op met de teammanager van jouw categorie, of stuur een mail naar HRC.

HRC kent 3 instroommomenten:

 1. augustus / september aan het begin van het seizoen
 2. januari halverwege het seizoen
 3. april / mei vlak voor het einde van het seizoen

Wat moet je doen om lid van de Haagsche Rugby Club te worden?

 1. klik op ‘word nu adspirant-lid
 2. vul alle gegevens van jezelf of jouw kind in (lidmaatschap is mogelijk voor iedereen van 4 of ouder)
 3. je bent dan adspirant-lid. Dit verplicht je gedurende 6 weken tot niks. Let op: het adspirant-lidmaatschap wordt zonder bericht  6 weken na inschrijving automatisch omgezet in een echt lidmaatschap. Deze periode van 6 weken gaat vanzelfsprekend pas in bij jouw eerste proeftraining. Dus niet op het moment van aanmelden!
 4. je zal door de teammanager van jouw categorie dan wel waar jouw kind toe behoort, worden benaderd wanneer je kan komen proeftrainen
 5. gedurende een periode van 2 weken mag je aan alle trainingen meedoen zodat je tijd hebt om te bedenken of rugby ook jouw sport is
 6. ben je enthousiast? Geef dit dan gedurende of na de proefperiode aan bij de teammanager.
 7. de penningmeester stuurt vervolgens een contributienota. Het inschrijfgeld is 25 euro en wordt erbij opgeteld
 8. welkom als lid van de Haagsche Rugby Club!
 9. Wil je toch geen lid worden, geef dit dan binnen 6 weken na inschrijving aan via een mail aan de ledenadministratie

Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap kan tegen het einde van het seizoen, met een opzegtermijn van 1 maand (in de praktijk dus vóór 1 juni). Dit doe je door en mail te sturen aan de ledenadministratie met daarbij minimaal de vermelding van je naam en geboortedatum.

Let op: Mondelinge opzeggingen of opzeggingen bij de teammanager (al dan niet via mail of whatsapp) zijn niet geldig.

Bij opzegging gedurende het seizoen vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Een verzoek tot uitschrijving gedurende het seizoen wordt alleen gehonoreerd na volledige betaling van de contributie.

Voor meer informatie, neem contact op met de teammanager van jouw categorie, of stuur een mail naar HRC.

Duurzaam Clubhuis

Ons clubhuis

Het clubhuis heeft een duurzame karakter. Op het dak liggen 234 zonnepanelen en de warmte binnen wordt geleverd via panelen aan het plafond die stralingswarmte afgeven.

Lees meer
 
 
© 2022 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement