Word nu adspirant-lid!

Heren
HRC kent een grote seniorenafdeling waarbij rugby wordt gespeeld op verschillende niveau’s. Ons eerste team komt uit in de Ere Klasse, de hoogste klasse van de Nederlandse rugby-competitie. Het tweede speelt in de Eerste Klasse, het derde in de Derde Klasse en ons vierde team speelt in de Vierde Klasse.

Dames
Na jaren van afwezigheid neemt HRC weer deel aan de damescompetitie. Zij spelen in de 1e klasse. Het afgelopen jaar zijn er veel nieuwe meiden bijgekomen, maar nog steeds zijn ze op zoek naar meiden (vanaf 15 jaar) en dames die het leuk vinden om ons team compleet te maken. Wil jij rugby een keertje proberen, kan je tegen een stootje en vind je het leuk om een teamsport te doen, dan zijn we op zoek naar jou en nodigen we je graag uit een keer met ons mee te trainen! Meetrainen kan altijd, laat even weten dat je komt via een berichtje op onze FB pagina: HRC Ladies Xtreme

Jeugd
HRC kent een grote jeugdafdeling. In alle jeugdcategorieën (Guppen – tot 6 jaar, Turven – tot 8 jaar, Benjamins – tot 10 jaar, Mini’s – tot 12 jaar, Cubs – tot 14 jaar, Junioren – tot 16 jaar en Colts – tot 19 jaar) hebben we meerdere teams. Gediplomeerde trainers dragen zorg voor een gedegen jeugdopleiding. Naast het rugby vormt het sociale programma een belangrijk onderdeel van de opleiding; er worden voor de jeugdteams allerlei activiteiten georganiseerd zoals eten op de club, buitenlandse trips, trainingsweekend incl. kamperen etc.

Contributie 2020/2021:
Leden van HRC zijn jaarlijks per 1 juli de contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd. Wil je jouw lidmaatschap opzeggen, dan moet dit uiterlijk voor 1 juni gedaan zijn. Indien na 1 juni wordt opgezegd ben je de contributie over het nieuwe/aankomende seizoen verschuldigd.

De contributie voor seizoen 2020/2021 is conform onze statuten met de inflatiecorrectie verhoogd. Deze ‘kale’ tarieven worden, indien van toepassing, verhoogd met de bondscontributie.

 • Senior spelend lid: €281 + bondscontributie
 • Senior max 5 wedstrijden: €214 + bondscontributie
 • Senior niet-spelend lid (niet-lid Rugby Nederland): €170
 • Senior niet-spelend lid (lid Rugby Nederland)€212 + bondscontributie
 • Jeugdleden: €257 + bondscontributie
 • Guppen: €174 + bondscontributie
 • Wasgeld (indien van toepassing): €20
 • Inschrijfgeld nieuwe leden: €25
 • Eenmalige bijdrage clubhuis seizoen 2020/2021: €50
 • Verplichte Extra bijdrage clubhuis in seizoen 2020/2021: Zoals in de ALV van 1 juli 2020 besproken en besloten, wordt er in dit seizoen een verplichte extra bijdrage van de leden gevraagd van €50 voor ons prachtige gerealiseerde nieuwe clubhuis.

Studenten krijgen 37 euro korting op het geldend senior tarief

Betalen in termijnen is altijd mogelijk. Ook kan de contributie (deels) betaald worden middels de ooievaarspas. Neem in beide gevallen contact op met de penningmeester.

Vanaf seizoen 2016/2017 geldt een staffel voor nieuwe leden die zich gedurende het seizoen aanmelden. Deze staffel is als volgt:
30 euro per resterende maand in het seizoen (tot 1 juli). Hierbij wordt de lopende maand als 1 maand gezien. Dit wordt verhoogd met de geldende bondscontributie. Maximaal zal het normale contributietarief gelden.
Voorbeeld:
Bij inschrijving in februari zijn nog 5 maanden te gaan: 5x 30 euro = 150 euro + de geldende bondscontributie.

HRC kent 3 instroommomenten:

 1. augustus / september aan het begin van het seizoen
 2. januari halverwege het seizoen
 3. april / mei vlak voor het einde van het seizoen

Wat moet je doen om lid van de Haagsche Rugby Club te worden?

 1. klik op ‘word nu adspirant-lid
 2. vul alle gegevens van jezelf of jouw kind in (lidmaatschap is mogelijk voor iedereen van 4 of ouder)
 3. je bent dan adspirant-lid. Dit verplicht je gedurende 6 weken tot niks. Let op: het adspirant-lidmaatschap wordt zonder bericht  6 weken na inschrijving automatisch omgezet in een echt lidmaatschap. Deze periode van 6 weken gaat vanzelfsprekend pas in bij jouw eerste proeftraining. Dus niet op het moment van aanmelden!
 4. je zal door de teammanager van jouw categorie dan wel waar jouw kind toe behoort, worden benaderd wanneer je kan komen proeftrainen
 5. gedurende een periode van 2 weken mag je aan alle trainingen meedoen zodat je tijd hebt om te bedenken of rugby ook jouw sport is
 6. ben je enthousiast? Geef dit dan gedurende of na de proefperiode aan bij de teammanager.
 7. de penningmeester stuurt vervolgens een contributienota. Het inschrijfgeld is 25 euro en wordt erbij opgeteld
 8. welkom als lid van de Haagsche Rugby Club!
 9. Wil je toch geen lid worden, geef dit dan binnen 6 weken na inschrijving aan via een mail aan de ledenadministratie

Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap kan tegen het einde van het seizoen, met een opzegtermijn van 1 maand (in de praktijk dus vóór 1 juni). Dit doe je door en mail te sturen aan de ledenadministratie met daarbij minimaal de vermelding van je naam en geboortedatum.

Let op: Mondelinge opzeggingen of opzeggingen bij de teammanager (al dan niet via mail of whatsapp) zijn niet geldig.

Bij opzegging gedurende het seizoen vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Een verzoek tot uitschrijving gedurende het seizoen wordt alleen gehonoreerd na volledige betaling van de contributie.

Voor meer informatie, neem contact op met de teammanager van jouw categorie, of stuur een mail naar HRC.

 
 
© 2021 Haagsche Rugby Club