De ALV

  -   Nieuws
ALV dece,ber 2022
Een kortverslag van de ALV d.d. 22/12

Vers van de pers een kort verslag van de ALV die donderdagavond 22 december plaatsvond in het clubhuis (terwijl ons fameuze derde op veld 2 de wedstrijd tegen WRC Te Werve aan het inhalen was).

Nu is vergaderen van weinigen een hobby, maar de opkomst was best aardig. Conform de agenda werden eerst de notulen van de vorige vergadering onder de loep genomen (goedgekeurd). Aansluitend werd er door onze voorzitter Sebastiaan ten Hagen teruggeblikt op de eerste 6 maanden van het seizoen (o.a. de invulling van diverse vrijwilligersfuncties, de Haagse Rugby Dagen, de terugkerende van gezelligheid na Corona (en de noodzaak de bar te bemensen), de sportieve prestaties en de nadruk die HRC legt op coaching (wat spreekt uit de komst van Hadley Jackson als hoofdcoach en Marcel Del Prado Xtreme), het feit dat eigen jeugd doorstroomt, dat (oud)spelers uit het buitenland terugkomen en het feit dat HRC zelfs aanloop heeft op buitenlandse spelers die zich uit zichzelf melden, de clubkleding tender, het speurwerk naar ons logo in het kader van een wat strakkere huisstijl, de vergunning, de claim die bij de bond werd ingediend en het herijken van diverse stukken waaronder het huishoudelijkreglement passeerde de revue). Daarna gaf de voorzitter aan waar de prioriteiten liggen en hoe het bestuur daar (via breed draagvlak/heisessie) toe gekomen is. (Genoemd werden o.a. normen en waarden, de overstap/aansluiting van jeugd naar senioren, dames rugby, veld capaciteit, afmaken van het clubhuis, een eigen jeugdprogramma en jeugdkampen, het aantrekken van meer sponsoren en subsidiegeld, de noodzaak om spaarzaam te zijn, het scheidsrechterprogramma en strategische partnerschappen). Daarna was het de beurt aan de penningmeester Pieter Hoog. Helaas werd er afgelopen seizoen verlies geleden ( o.a. veroorzaakt door een combinatie van Corona en het die rustige periode toch bewust oppakken van enkele grotere projecten zoals de nieuwe buitentrap). Pieter benoemde ook dat de contributiebetaling via clubcollect heel goed loopt en dat de sponsorcommissie “on a role” is. Daarbij hebben kosten van het clubhuis – ten tijde van deze energiecrisis – hebben natuurlijk aandacht. Overigens bleken de boeken keurig in orde en er is decharge verleend. Ook op dit punt werd er vooruitgeblikt en een toelichting gegeven op de voor het seizoen beschikbare budgetten. Wel is de kascommissie opzoek naar nieuwbloed! Let best: met algemene stemmen werd Noa Donkersloot gekozen tot en verwelkomd als bestuurslid Senioren. Met het aantreden van Noa – speelster van Xtreme en van de de Oranje dames XV – zijn alle bestuursfuncties weer vervuld en weten ook de Senioren zich verzekerd van een goede afgevaardigde in het bestuur. Verder is er niet heel veel ter tafel gekomen (al is er wel expliciet – en met recht – aandacht van een ieder gevraagd voor het netjes houden van het clubhuis en het terrein (inclusief de peuken bij de entree) en kwam o.a. de commissie van verdienste c.q. de eretekenen aan de orde) en is er ook niet super lang rond gevraagd (wel is er nog gesproken over de diverse lidmaatschapsvormen en de zorg voor/controle op onze (jongste) jeugd): het was tijd voor een afsluitende borrel!

Heel mooi om de directe inbreng en betrokkenheid van en dialoog tussen leden en het bestuur zo in werking te zien.

Deel dit artikel:    
 
 
© 2024 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement