De ALV

  -   Nieuws
Erelid Marcel Eman en speld stephane Romelsenvan verdienste
Een kort verslag van de ALV van 6 juli 2023

Het seizoen is eigenlijk al ten einde, maar het was toch nog best gezellig druk op HRC de 6e juli, toen de zomer ALV werd gehouden.

Natuurlijk werd er eerst stilgestaan bij het overlijden van onze erevoorzitter Chris Nolten.

Daarna werd de agenda afgewerkt. Daarop stonden – naast diverse verplichte punten zoals de goedkeuring van de vorige notulen, het vaststellen van de agenda en de ingekomen stukken – onder ander de terugblik op het seizoen vanuit bestuur, de stand van zaken wat betreft de financiën en de obligaties, de contributie voor het komende seizoen 2023/2024, een voorstel voor de buitengym, de eretekenen en het huishoudelijk reglement en de aanpassing binnen het bestuur die samenhangt met het aanstaande aftreden van onze Director of Rugby Matt Roper in december 2023.

De agenda werd overigens iets aangepast om een tweetal heren te verrassen. Stephan Rommelse kreeg de Speld van Verdienste uitgereikt en Marcel Eman werd tot erelid van HRC benoemd. Twee jarenlange steunpilaren voor HRC die deze erkenning meer dan verdienen. Van harte gefeliciteerd Steph en Marcel!

Daarna werd het seizoen doorgenomen en zo met alles op een rij, werd het eens te meer duidelijk dat het een heel mooi seizoen was. Wat betreft de financiën is duidelijk dat scherp op de centen blijven letten absoluut prioriteit heeft, maar de plannen voor een buiten gym zijn – als subsidie wordt verkregen – gelukkig te realiseren. En met de eerste kleine update van het huishoudelijk reglement en de regels rond de eretekenen, is een aanzet gegeven voor het onder de loep nemen en updaten van de statuten en alle reglementen.

De vergadering werd afgesloten en het glas werd geheven op de kersverse laureaten.

Deel dit artikel:    
 
 
© 2024 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement