Contributie seizoen 2020-2021

  -   Nieuws

De jaarlijkse contributie is de belangrijkste bron van inkomsten voor onze club, zeker ook nu in de tijd van corona. Velen van u hebben de contributie voor uzelf en/of uw kinderen voor het lopende seizoen al betaald. Voor de nog openstaande contributies zal binnenkort via e-mail een herinnering worden verstuurd. Bij deze alvast het vriendelijke verzoek om een eventuele openstaande contributieverplichting richting de club te voldoen.

Alhoewel veel aandacht wordt besteed aan het opschonen en updaten van de ledenadministratie, zou het kunnen zijn dat de herinneringsmail naar een onjuist of oud mailadres wordt gestuurd. Mocht u op korte termijn geen herinnering hebben ontvangen, terwijl er nog wel contributie verschuldigd is, verzoeken wij u contact op te nemen met ledenadministratie@haagscherugbyclub.nl zodat de gegevens kunnen worden bijgewerkt.

Voor vragen over de contributie kunt u zoals gewoonlijk terecht bij penningmeester@haagscherugbyclub.nl.

Namens het bestuur, dank voor uw medewerking!

Deel dit artikel:    
 
 
© 2024 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement