Bericht van de penningmeester: contributies!

  -   Benjamins

238 stuks Herinneringen inzake Contributie 2019/2020 zijn verzonden | Te betalen uiterlijk 30 november 2019 | Inmiddels is 60% van totale contributie betaald

Op zondag 3 november zijn er 238 herinneringen verstuurd van contributie facturen voor seizoen 2019/2020 waarop nog geen (deel) betaling was ontvangen. Op maandag 4 november is inmiddels 60% van het openstaande contributie bedrag ontvangen.

Echter hebben 219 leden / donateurs tot op heden nog géén betaling gedaan voor seizoen 2019/2020. Leden / donateurs krijgen tot 30 november om alsnog een (eerste) betaling te doen.

Als u géén factuur heeft ontvangen, kijk in e-rugby, meldt u dit aan uw teammanager of aanpenningmeester@haagscherugbyclub.nl

Graag uw medewerking om de verschuldigde gelden tijdig te betalen.

Status betalingen contributie per 4 november:

Facturen verstuurd seizoen 2019/2020                 : €247.870 (742 stuks)
Betalingen ontvangen                                              : €148.700 (555 stuks)
Percentage bedrag ontvangen                                : 60%

Deel dit artikel:    
 
 
© 2023 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement