Bericht van de penningmeester: contributies!

  -   Benjamins

238 stuks Herinneringen inzake Contributie 2019/2020 zijn verzonden | Te betalen uiterlijk 30 november 2019 | Inmiddels is 60% van totale contributie betaald

Op zondag 3 november zijn er 238 herinneringen verstuurd van contributie facturen voor seizoen 2019/2020 waarop nog geen (deel) betaling was ontvangen. Op maandag 4 november is inmiddels 60% van het openstaande contributie bedrag ontvangen.

Echter hebben 219 leden / donateurs tot op heden nog géén betaling gedaan voor seizoen 2019/2020. Leden / donateurs krijgen tot 30 november om alsnog een (eerste) betaling te doen.

Als u géén factuur heeft ontvangen, kijk in e-rugby, meldt u dit aan uw teammanager of aanpenningmeester@haagscherugbyclub.nl

Graag uw medewerking om de verschuldigde gelden tijdig te betalen.

Status betalingen contributie per 4 november:

Facturen verstuurd seizoen 2019/2020                 : €247.870 (742 stuks)
Betalingen ontvangen                                              : €148.700 (555 stuks)
Percentage bedrag ontvangen                                : 60%

Deel dit artikel:    
Duurzaam Clubhuis

Ons clubhuis

Het clubhuis heeft een duurzame karakter. Op het dak liggen 234 zonnepanelen en de warmte binnen wordt geleverd via panelen aan het plafond die stralingswarmte afgeven.

Lees meer
 
 
© 2022 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement