Bericht van de penningmeester: contributie

  -   Nieuws

Facturen contributie 2019/2020 zijn verzonden | Te betalen uiterlijk 30 september 2019 | Inmiddels is 34% betaald

De contributie facturen voor seizoen 2019/2020 zijn vanaf 14 juli verstuurd. Bij deze factuur is €50 toegevoegd per lid als verplichte bijdrage voor het nieuwe clubhuis.

Op 15 september was inmiddels 34% van het openstaande bedrag ontvangen.

Als u géén factuur heeft ontvangen, kijk in e-rugby, meldt u dit aan uw teammanager of aanpenningmeester@haagscherugbyclub.nl

Graag uw medewerking om de verschuldigde gelden tijdig te betalen.

Status betalingen contributie per 15 september 

Facturen verstuurd seizoen 2019/2020                 : €228.829 (680 stuks)
Betalingen ontvangen                                              : €78.251 (274 stuks)
Percentage bedrag ontvangen                                : 34%       

Deel dit artikel:    
 
 
© 2023 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement