Bericht inzake opstarten Ereklasse

  -   Nieuws

Beste rugbyvrienden,

Wellicht hebben jullie al iets via social media voorbij zien komen, maar eind maart as zal er een herstart van de Ereklasse heren rugby plaatsvinden. Daarbij moet ik gelijk opmerken dat er feitelijk geen sprake is van een herstart van de Ereklasse, maar van het opstarten van een alternatieve competitie voor Ereklasse herenteams. Agelopen weken is er tussen de Ereklasse clubs en Rugby Nederland uitvoerig overleg geweest over het opstarten van een competitie en Rugby Nederland heeft daarbij aangegeven dat er bij deze (alternatieve) competitie geen sprake zal zijn van promotie of degradatie en ook zal deze competitie niet leiden tot een officiële landskampioen, noch kwalificatie voor de eerst volgende BeNeCup.

Het opstarten van deze competitie vindt plaats onder het zogenoemde “topsportprotocol” van NOC*NSF dat de diverse sportbonden in Nederland in staat stelt hun hoogste competities te hervatten. Aan dit topsportprotocol zijn strenge eisen verbonden, zoals het veelvuldig testen van spelers en staff, het zo veel als mogelijk opereren in een bubble door de spelers en staff en goed georganiseerd toezicht door medisch gekwalificeerde mensen.

Bij de overweging van HRC om wel of niet deel te nemen aan deze competitie, heeft het bestuur uitvoerig contact gehad met de technische staff van ons eerste team en onze Director of Rugby en daarbij alle consequenties uitvoerig bekeken. Naast de kosten van het vele testen en medisch toezicht, hebben wij veel aandacht voor player welfare (sociale en medische veiligheid voor onze spelers en staff) en de maatschappelijke belangen en afwegingen, zowel binnen onze eigen club als daarbuiten. We zijn daarbij in goed overleg overeengekomen om op dit moment niet deel te gaan nemen aan deze competitie. Deze beslissing hebben wij vorige week, met de kennis van toen over de bestaande Corona-maatregelen, genomen.

Afgelopen dinsdag zijn er versoepelingen aangekondigd voor teamsporters tot 27 jaar oud. Deze versoepeling houdt in dat al onze spelers tot 27 jaar oud binnen hun eigen team weer kunnen gaan trainen, min of meer vergelijkbaar met onze jeugdspelers in de leeftijd 13 tot en met 17 jaar oud (CJC). Maar dat betekent ook dat er onder deze versoepelingen nog niet deelgenomen kan worden aan een competitie waarbij tegen andere clubs gespeeld wordt. Deelname aan een competitie kan nog steeds alleen onder het topsportprotocol en is dus alleen mogelijk voor ons eerste team.

Het bestuur is, na wederom uitvoerig overleg met de technische staff en Director of Rugby, nog steeds van mening dat deelname aan genoemde competitie door ons eerste team, op dit moment nog niet opportuun is. Wel zal er onder de nieuwe versoepelingen getraind kunnen gaan worden. Er wordt momenteel druk gewerkt aan het inpassen van trainingstijden voor alle teams, waarbij we rekening moeten houden met de avondklok en de bezetting van onze velden.

Mochten er komende weken/maanden verdere versoepelingen dan wel ontwikkelingen zijn, die deelname aan deze competitie op een maatschappelijk en financieel verantwoorde manier mogelijk maken, dan zullen we daar natuurlijk direct over berichten.

Voor nu zou ik zeggen, laten we dankbaar zijn met de nieuwe mogelijkheden voor onze spelers om te kunnen gaan trainen en er samen het beste van maken.

Met Ovale groet en stay safe,

Namens het bestuur, Pieter Hoog

Deel dit artikel:    
 
 
© 2024 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement