AVG: de stand van zaken

  -   Nieuws

Vanaf 25 mei 2018 geldt de AVG (Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens). Met deze verordening wordt strenger toegezien op de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze verordening is van toepassing op alle organisaties en dus ook op HRC.

Vooropgesteld: wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken, is dit bedoeld om rugby mogelijk te maken.

Wij gaan daarbij zo zorgvuldig als mogelijk om met uw persoonsgegevens. In de ‘privacy verklaring’ van HRC is aangegeven hoe HRC omgaat met uw gegevens.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan om uw persoonsgegevens in lijn te brengen met de AVG en wat nog niet?

  1. In het nieuwe privacy statement, (lees deze hier), staat beschreven hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u registeren als u staat ingeschreven in Erugby (het ledenadministratie systeem dat gelinkt is aan de administratie van de Rugby Bond).
  2. Wij vragen niet meer om uw bankgegevens indien u zich inschrijft als lid. Deze gegevens gebruiken wij niet, de bankgegevens zijn daarom verwijderd uit Erugby.
  3. Indien u zich uitschrijft bij HRC vragen wij u of u reünist wilt blijven. Van reünisten bewaren wij de gegevens in Erugby. Zij ontvangen wekelijks de Op de Proppen. In de toekomst ontvangen zij mogelijk ook informatie over activiteiten die voor reünisten interessant zijn.
  4. Ten aanzien van Erugby heeft iedereen een ander -lastiger- wachtwoord moeten aanmaken.

Kunt u overigens niet inloggen bij Erugby? Stuur dan een e-mail naar de ledenadministratie.

Wat gaan we nog doen?
Er zijn veel signalen binnen gekomen dat het werken met Erugby moeizaam gaat. Erugby heeft een aantal functies (mede in het kader van de AVG) laten vervallen. Gebleken is dat dit de werkbaarheid met het systeem niet ten goede is gekomen. Op korte termijn vindt daarom een gesprek plaats met de beheerder van Erugby (ARL) om onze wensen te inventariseren. Hopelijk kan daarmee een verbeterslag komen voor het werken met Erugby.

Naast acties die we zelf kunnen oppakken, kijken we ook naar de Rugby Bond. HRC heeft vragen gesteld hoe we met verschillende privacy zaken moeten omgaan, zaken waar alle clubs, niet alleen rugbyclubs overigens mee te maken hebben. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met foto’s en beeldmateriaal die HRC maakt van eigen spelers en spelers van de tegenstander? Een andere vraag is hoe we omgaan met de vrijwilligers die teammanager of wedstrijdsecretaris zijn en dus meer rechten hebben in Erugby. Gaan we met deze vrijwilligers een geheimhoudingsovereenkomst aan? We wachten deze en nog andere antwoorden af.

Ook zijn we bezig met het invullen van een Zelfverklaring AVG voor sportclubs.

Vragen over privacy? Mail de secretaris

Deel dit artikel:    
 
 
© 2023 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement