ALV dinsdag 10 december 20:00

  -   Nieuws
ALV-HRC

Beste HRC’er,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Haagsche Rugby Club. Deze vindt plaats op dinsdag 10 december om 20.00 uur in het clubhuis. 

Bestuurswisseling voorzitter sponsorzaken

De driejarige bestuurstermijn van Hein Brat in de functie van voorzitter sponsorzaken loopt aankomende december af. Hein zal in december het stokje overdragen aan een nieuw bestuurslid. Hein zal zich binnen HRC blijven richten op de interne IT voorziening. Hiertoe wordt ook tijdens de vergadering een IT commissie ingesteld.

Voor de vervulling van de functie van bestuurslid voorzitter sponsorzaken draagt het bestuur Wouter Prins voor. Wouter is een bekend gezicht bij – in ieder geval – de senioren van HRC. Hij is nu bezig aan z’n 4e seizoen bij HRC en is captain en teammanager van HRC 3. Voor HRC speelde hij bij het Leidsch Studenten Rugby Gezelschap waar hij meerdere bestuursfuncties heeft bekleed en ook een Stichting heeft opgezet waar oud-leden jaarlijks aan doneren. Wouter heeft zitting in de social commissie en maakt ook al 1,5 jaar deel uit van de sponsorcommissie. In het dagelijks leven is Wouter ondernemer in het vastgoed. Het bestuur draagt Wouter Prins dan ook voor aan de ALV voor de functie van voorzitter sponsorzaken.

Eventuele tegenkandidaten voor de functie van voorzitter sponsorzaken kunnen, gesteund door tenminste 10 leden, tot 1 week voor de ALV schriftelijk worden aangemeld bij het bestuur via secretaris@haagscherugbyclub.nl.

Bestuurswisseling juni 2020

Daarnaast vraag ik gelijk uw aandacht voor de bestuurswisseling in juni 2020. In deze maand zullen drie bestuursleden aftreden: de penningmeester, bestuurslid facilitaire zaken en de secretaris. Mocht u interesse hebben in een van deze functies, dan horen wij graag van u!

De agenda wordt als volgt voorgesteld:

1. Opening en welkom
2. Vaststellen agenda
3. Notulen voorgaande ALV
4. Bestuurswisseling voorzitter sponsorzaken
5. Bestuursmededelingen
6. Ontwikkelingen clubhuis
7. Instelling nieuwe commissies
8. Financiën:
a.   toelichting stand van zaken financiële situatie 2018/2019 en begin 2019/2020
b.   verzoek aan de algemene ledenvergadering tot verlenging termijn voor financiële stukken 2018/2019
9. Technisch beleid
10. Senioren
11. Jeugdbeleid GTBM
12. Jeugdbeleid CJC
13. W.v.t.t.k.
14. Rondvraag
15. Sluiting 

Stemmen op de Algemene Ledenvergadering

Alle leden van 16 jaar en ouder hebben zelf stemrecht, voor alle leden onder de 16 zijn de ouders/verzorgers van harte welkom om het stemrecht uit te oefenen.

Wij hopen u graag te zien dinsdag 10 december 2019.

Met 0vale groet namens het bestuur,

Birgit Steerneman
Secretaris HRC

Deel dit artikel:    
 
 
© 2023 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement