ALV 7 juni

  -   Nieuws
Haagsce Rugby Club - nieuws

Beste HRC’er,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Haagsche Rugby Club. Deze vindt plaats op donderdag 7 juni om 20.00 uur in het clubhuis. Alle leden van 16 jaar en ouder hebben zelf stemrecht, voor alle leden onder de 16 zijn de ouders/verzorgers van harte welkom.

Deze uitnodiging is ook per mail gestuurd inclusief de volgende documenten:

 • Concept notulen voorgaande ALV (15 december 2017)
 • Concept Fundamenteel Technisch Plan HRC
 • Financiële stukken:
  • verslag kascontrolecommissie seizoen 2016-2017;
  • voorlopige realisatie 2017-2018 en concept begroting 2018-2019.

Heeft u deze mail niet gekregen en wilt u graag deze documenten ontvangen? Stuur mij dan een mail.

Voor deze ALV vragen wij tevens uw bijzondere aandacht voor de voordracht van twee (nieuwe) bestuursleden en het aftreden van de vice-voorzitter (Peter Arensman).

De voorgestelde agenda voor de ALV is als volgt:

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige ALV
 4. (Her)benoeming bestuursleden en aftreden vice-voorzitter
 5. Instelling commissie van beroep
 6. Bestuursmededelingen:
  a. rookbeleid
  b. aangescherpte privacywetgeving (AVG)
 7. Ontwikkelingen clubhuis
 8. Financiën:
  a. verslag kascontrolecommissie 2016-2017
  b. voorlopige realisatie 2017-2018
  c. concept begroting 2018-2019
 9. Technisch Beleid
 10. Jeugdbeleid GTBM
 11. Jeugdbeleid CJC
 12. Wvttk
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

(Her)benoeming bestuursleden en aftreden
De driejarige bestuurstermijn van penningmeester Stephan Rommelse loopt in oktober 2018 af. Stephan stelt zich opnieuw verkiesbaar voor deze functie.

Vice-voorzitter Peter Arensman zal tijdens deze ALV aftreden. Peter vervult (nog steeds) een belangrijke rol in de subsidieverlening door de gemeente voor de bouw van het nieuwe clubhuis. Daarnaast is hij op dit moment bezig en zal verantwoordelijk blijven voor het uitvoeren van het maatschappelijk plan binnen HRC.

Zoals reeds eerder aangekondigd zal de functie van het bestuurslid jeugd worden opgesplitst in een bestuurslid voor CJC en een bestuurslid GTBM. Camille Michel zal als huidig bestuurslid jeugd zich gaan richten op CJC. Het bestuur heeft een gedegen kandidaat gevonden in de persoon van mw. Marjolein Zanen om de functie van bestuurslid GTBM te vervullen.

Marjolein is moeder van drie zoons die allen bij HRC spelen in de GTBM. Afgelopen seizoenen heeft zij zich onder andere ingezet als teammanager zowel de guppen als de turven. In het dagelijks leven is zij manager in de ouderenzorg. Met haar ervaring in de GTBM is zij een welkome aanvulling voor het bestuur. Het bestuur draagt haar dan ook voor aan de ALV voor de functie van bestuurslid GTBM.

Eventuele tegenkandidaten voor de functies van penningmeester en/of bestuurslid GTBM kunnen, gesteund door tenminste 10 leden, tot 1 week voor de ALV schriftelijk worden aangemeld bij het bestuur.

Wilt u uw lidmaatschap voor het seizoen 2018/2019 niet voortzetten?
Indien u uw lidmaatschap voor het volgende seizoen niet wilt voorzetten, dient u zich uiterlijk 1 juni 2018 uit te schrijven. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@haagscherugbyclub.nl

Wij hopen u graag te zien donderdag 7 juni.

Met 0vale groet namens het bestuur,

Birgit Steerneman
Secretaris HRC

Deel dit artikel:    
 
 
© 2022 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement