ALV 22 december

  -   Nieuws
ALV dece,ber 2022

Beste HRC’er,

Graag nodigt ondergetekende u namens het bestuur uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Haagsche Rugby Club op donderdag 22 december 2022 om 20.00 uur in het clubhuis. De uitnodiging wordt tevens per e-mail toegezonden, maar zekerheidshalve wordt deze ook op de website en in de Op de Proppen gepubliceerd. Hieronder vindt u alvast een korte toelichting en de voorgestelde agenda.

Bestuurslid Senioren

Deze vergadering vragen wij uw bijzondere aandacht voor de voordracht voor een nieuw bestuurslid Senioren.

De functie voor het bestuurslid Senioren, zoals gepresenteerd op de ALV van 1 juli 2022, was vacant. Het bestuur draagt Noa Donkersloot graag voor als aan de ALV voor de functie van bestuurslid Senioren.

Eventuele tegenkandidaten voor de functie van bestuurslid Senioren kunnen, gesteund door tenminste 10 leden, tot 1 week voor de ALV schriftelijk worden aangemeld bij het bestuur.

De agenda wordt als volgt voorgesteld

 1. Opening en welkom

 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen voorgaande ALV
 4. Terugblik van het bestuur op de eerste zes maanden van het seizoen
 5. Prioriteiten seizoen 2022-2023
 6. Financiën:
  – Financieel jaarverslag 2021/2022
  – Verslag kascontrolecommissie 2021/2022
  – Goedkeuring door alv van het financieel jaarverslag en verzoek tot decharge bestuur over het jaar 2021/2022
  – Budget 2022-2023
 7. Voordracht bestuurslid senioren
 8. Wvttk
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Met vriendelijke en Ovale groet,


Melcher de Bosch Kemper
Secretaris HRC

Deel dit artikel:    
 
 
© 2024 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement