ALV 13 december

  -   Nieuws
ALV-HRC
Beste HRC’er,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Haagsche Rugby Club. Deze vindt plaats op donderdag 13 december om 20.00 uur in het clubhuis. Alle leden van 16 jaar en ouder hebben zelf stemrecht, voor alle leden onder de 16 zijn de ouders/verzorgers van harte welkom.

De agenda wordt als volgt voorgesteld:

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen voorgaande ALV
 4. Bestuursmededelingen
 5. Ontwikkelingen clubhuis
 6. Financiën
  • financiele update realisatie 2017/2018 en overige stand van zaken financiën
  • melding inflatiecorrectie
  • besluit tot contributieverhoging seizoen 2019/2020
 1. Technischbeleid
 2. Jeugdbeleid
 3. Wvttk
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Per mail zijn aan alle (ouders van) leden de notulen van de vorige vergadering toegestuurd. Indien gewenst zijn deze op te vragen per mail bij onze secretaris.

Let op:
Bent u bij ons geregistreerd (in eRugby) met een @mac.com, @me.com een @icloud.com e-mailadres (kortom allemaal Apple e-mailadressen), dan is de uitnodiging voor de ALV hoogstwaarschijnlijk niet door u ontvangen. Mailings (zoals deze en de contributiefacturen) vanuit eRugby naar deze adressen worden gezien als spam. Graag het verzoek om uw e-mailadres aan te passen in eRrugby of een ander e-mailadres door te geven via info@haagscherugbyclub.nl.

Wij hopen u graag te zien donderdag 13 december.

Met 0vale groet namens het bestuur,

Birgit Steerneman
Secretaris HRC

Deel dit artikel:    
 
 
© 2022 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement