Aankondiging ALV – 15 december a.s.

  -   Benjamins
ALV-HRC

Beste HRC’er,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Haagsche Rugby Club. Deze vindt plaats op vrijdag 15 december om 20.00 uur in het clubhuis. Alle leden van 16 jaar en ouder hebben zelf stemrecht, voor alle leden onder de 16 zijn de ouders/verzorgers van harte welkom op de vergadering om namens hen het stemrecht uit te oefenen.

Per mail is u de concept jaarrekening over het seizoen 2016/2017 gestuurd. Dit document zal op de vergadering door de penningmeester worden toegelicht. Heeft u dit document niet ontvangen, stuur dan een mail naar de secretaris.

Herbenoeming Bonni May – bestuurslid technische zaken
De driejarige bestuurstermijn van bestuurslid Technische Zaken Bonni May loopt medio februari 2018 af. Bonni stelt zich opnieuw verkiesbaar voor de functie van Technische Zaken. Tegenkandidaten voor deze bestuursfunctie kunnen, gesteund door ten minste 10 leden, tot 1 week voor de ALV schriftelijk worden aangemeld bij het bestuur.

Agenda

 1. Opening en welkom
 2. Agenda
 3. Vaststellen notulen voorgaande ALV
 4. Bestuursmededelingen
 5. Herbenoeming bestuurslid
 6. Stand van zaken obligaties en clubhuis
 7. Financiën
  1. kascontrole 2016/17
  2. financieel jaarverslag seizoen 2016/17
 8. Technisch beleid
 9. Jeugdbeleid
 10. Wvttk
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Hopende u op 15 december te mogen begroeten, namens het bestuur van HRC.

Birgit Steerneman
Secretaris HRC

Deel dit artikel:    
 
 
© 2021 Haagsche Rugby Club