ⴕ In Memoriam: Renée Barendregt

  -   Dames
renee barendregt

Beste rugbyvrienden en vriendinnen,

Met veel verdriet delen we met jullie het overlijden van Renée Barendregt. Renée was talentvol speelster van ons damesteam Xtreme. Graag verwijs ik jullie naar bijgaand bericht van de dames van Xtreme over hun teamgenoot Renée, waarin wordt opgeroepen om woensdagavond 26 mei om 19.45 uur vanaf HRC mee te lopen naar de Doorniksestraat.

Iedereen is van harte welkom om mee te lopen, we vragen jullie wel om daarbij de nog steeds geldende regels inzake Corona in acht te houden. Daarnaast zullen we er rekening mee moeten houden dat er pers aanwezig zal zijn. Ik wil jullie vragen om daar respectvol mee om te gaan, wetende dat dit moeilijk zal zijn in deze situatie. Als rugbyers kunnen wij dit!

Onze gedachten gaan uit naar familie, vrienden en kennissen van Renée en de speelsters van Xtreme. Wij wensen iedereen sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Met ovale groet,

Haagsche Rugby Club

Pieter Hoog

P.S.

Als vereniging beseffen wij ons dat dit nieuws zwaar is aangekomen bij onze leden, mochten er HRC’ers zijn die hier met iemand over willen praten, onze vertrouwenscontactpersoon, Saskia Wesselius, staat klaar om hierover te praten. Alle gesprekken met Saskia zijn op basis van strikte vertrouwelijkheid. Je kunt haar bereiken op het nummer 06-51087950 of per e-mail vertrouwenspersoon@haagscherugbyclub.nl

Deel dit artikel:    
 
 
© 2024 Haagsche Rugby Club | Privacy Statement