Haagsce Rugby Club - nieuws

Het doel van de HRC sponsorcommissie is om aanvullende inkomsten te genereren om de ambitieuze doelstellingen van HRC optimaal te kunnen ondersteunen. De sponsorcommissie valt onder auspiciën van het bestuur van HRC.

Jaarlijks stelt de sponsorcommissie een plan op in opdracht van het bestuur die de basis vormt voor haar handelen. In dat plan komen alle bestaande sponsor middelen en acties naar voren en wordt getracht de inkomsten steeds verder uit te bouwen.Tevens heeft de commissie de ambitie om steeds interessanter te worden voor sponsoren met ook nieuwe methoden,uitingen en initiatieven. Dit alles om uiteindelijk ook nieuwe bronnen van inkomen te kunnen gaan genereren voor HRC.

In dat kader is in seizoen 2015-2016 begonnen met Livestream, het uitzenden van wedstrijden via internet. De wedstrijden HRC-Castricum en HRC-Dukes zijn door duizenden mensen bekeken via het internet. Het leuke is dat locatie er nu niet meer toe doet en je ook achteraf nog kan kijken. Hier willen we in 2016-2017 een groter vervolg aan gaan geven waarbij we de handen in een willen slaan met andere Nederlandse topclubs. Belangrijk ook voor Rugby als breedtesport waarbij we graag tussen de WK uitzendingen meer continu in beeld willen komen als sport.

Tevens is in november 2015 een groot Fundraising diner georganiseerd dat een daverend succes genoemd mag worden. Een dergelijk diner zal voortaan jaarlijks plaatsvinden. Uit de opbrengsten van het diner van 2015 zijn de scrummachine gefinancieerd en een groot deel van de speeltuin voor de kleinere jeugd. Dit jaar zal het Fundraising diner gaan plaatsvinden op 4 November 2016.

proceeds for scrummachine and playground children
Fundraising diner 20 november 2015

Voor seizoen 2016-2017 stelt de commissie zich zelf ten doel, naast het uitbouwen van bestaande activiteiten, om bedrijfsevenementen te gaan organiseren op de club. De fantastische faciliteiten zowel op en rondom het veld als (ICT: schermen, internet, eigen netwerk) in het clubhuis maken HRC tot een mooie locatie voor dergelijke evenementen hopen wij. Met name rondom het thema “scrum” dat nu “hot” is bij veel bedrijven, zal bal eenvoudig workshops georganiseerd kunnen worden die de interesse van grote bedrijven zou kunnen trekken.

 

Voor het seizoen 2016-2017 bestaat de sponsorommissie uit de volgende leden:

  • Christa Berrevoets
  • Shirly Bolleboom
  • Raymond van der Loos
  • Sipke van der Werf
  • Ruud Truijens
  • Kasper Bleijenberg
  • Hein Brat (voorzitter)

Elk van ons is regelmatig op HRC te vinden en we zijn als commissie altijd bereikbaar op ons emailadres:

sponsorcommissie@haagscherugbyclub.nl

 

Wij zijn onze sponsoren zeer erkentelijk voor hun steun. In de banner onder aan de site kunt u zien wie dat zijn. Als u op een logo klikt komt u op de website van die sponsor uit.

Mocht u als sponsor niet of niet goed (oud logo, verkeerde website) vermeld staan, schroom dan svp niet om ons direct te benaderen!

 
 
© 2017 Haagsche Rugby Club